Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Kimya ve Elektrik – 1 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimya ve Elektrik
TESTİN ADI:Kimya ve Elektrik – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimya ve Elektrik – 1 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1) Aşağıdaki bileşiklerde altı çizili olan atomlardan hangisinin yükseltgenme basamağı en büyüktür?CEVAP
B

2)

tepkimesi ile ilgili;

I. İstemli tepkimedir.
II. Yanma olayı gerçekleşmektedir.
III. O2 molekülündeki O atomları indirgenir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Aşağıdakilerden hangisi indirgenme yarı tepkimesidir?CEVAP
C

4) Aşağıda bazı bileşik çiftleri verilmiştir:Buna göre hangilerinde altı çizili olan atomların yükseltgenme basamakları aynıdır?CEVAP
E

5)

tepkimesi ile ilgili;

I. En küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O’nun katsayısı 2 olur.
II. İndirgenme – yükseltgenme tepkimesidir.
III. C indirgen maddedir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

6)

redoks tepkimesi en küçük katsayılar ile denkleştirildiğinde girenlerin toplam katsayısı kaç olur?CEVAP
D

7) Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinde hidrojen –1 yükseltgenme basamağına sahiptir?CEVAP
B

8)

Verilen tepkimelerden hangileri redoks tepkimelerine örnektir?CEVAP
E

9)

tepkimesi istemli olarak gerçekleşmektedir.

Buna göre;

I. Mg metali indirgendir.
II. Pb metali yükseltgendir.
III. Mg metali yükseltgenmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

10)

redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H2O’nun katsayısı kaç olur?CEVAP
B

11)

tepkimesi ile ilgili;

I. Redoks tepkimesidir.
II. Oksijen yükseltgendir.
III. Zn indirgendir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

12) Aşağıdakilerden hangisi hem redoks, hem de yanma tepkimesidir?CEVAP
E