Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Kimya ve Elektrik – 3 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimya ve Elektrik
TESTİN ADI:Kimya ve Elektrik – 3
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimya ve Elektrik – 3 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1)

yarı pil tepkimesinin potansiyeli kaç V’tur?CEVAP
B

2) Aşağıdaki galvanik hücrede elektronlar dış devrede 1. kaptan 2. kaba doğru akmaktadır.Buna göre;

I. X > Y dir.
II. 2. kap katottur.
III. 1. kaba su eklenirse pil potansiyel azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

3) Bazı elementlerin aktiflik sıralaması şöyledir:

Al > Ni > Co > H2 > Cu

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

4) Aktiflik sırlaması Zn > Cu şeklinde olduğuna göre;

CEVAP
E

5) K, L, M ve N metalleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor.

I. K kabında MCI2 çözeltisi saklanabiliyor.
II. L2+ iyonları K metalini yükseltgeyemiyor.
III. L metali M2+ iyonlarını indirgeyebiliyor.
IV. N metali LI2 çözeltisinde tepkime veriyor.

Buna göre aşağıdaki tepkimelerin hangisi istemlidir?CEVAP
A

6) Aktiflik sıralaması Zn > H2 > Ag’dir.Yukarıda verilen elektrokimyasal pil ile ilgili;

I. Zn anot elektrotudur.
II. B kabında Ag+(suda) + e → Ag(k) tepkimesi gerçekleşir.
III. Tuz köprüsündeki anyonlar A kabına hareket eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

7) Standart elektrot potansiyelini;

I. sıcaklık,
II. derişim,
III. basınç

niceliklerden hangileri etkiler?CEVAP
E

8)

Şeması verilen çalışan pilin başlangıç potansiyeli kaç V’tur?CEVAP
A

9)

Şekildeki elektrokimyasal hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

10)

Şekildeki pil sistemi ile ilgili;

I. Pil potansiyeli 0,25 V’tur.
II. 2. kapta zamanla pH değeri azalır.
III. Ni metalinin yükseltgenme potansiyeli 0,25 V’tur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D