Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Kimya ve Elektrik – 4 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020 – 2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimya ve Elektrik
TESTİN ADI:Kimya ve Elektrik – 4
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020 – 2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimya ve Elektrik – 4 Kazanım Testi [2020 – 2021]


1)

Yukarıda verilen yarı pil tepkimelerine göre;

I. Mn – Ag pilinin başlangıç potansiyeli Mn – Al pilininkinden büyüktür.
II. Mn elektrotun kütlesi, Mn – Ag pilinde azalırken, Mn – Al pilinde artar.
III. Mn’nin yükseltgenme potansiyeli Al ninkinden büyük, Ag ninkinden küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

2) Bazı elementlerin standart indirgenme potansiyelleri şöyledir:Buna göre, elementlerin aktifliklerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

3) Aşağıda verilen I. şekildeki kapta herhangi bir aşınma olmuyor. II. sinde hem kap hem de X metali aşınıyor.Buna göre X, Y, Z metallerinin elektron verme eğilimlerini büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

4)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

5)

Yukarıda şematik olarak gösterilen elektrokimyasal pil ile ilgili;

I. Katot yarı piline su eklendiğinde pil potansiyeli azalır.
II. Sıcaklık arttırıldığında pil potansiyeli artar.
III. Basınç arttırıldığında pil potansiyeli değişmez

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

6)

galvanik hücresinin pil potansiyeli kaç V olur? (Nernst sabitini 0,06 alınız.)CEVAP
B

7)

Şekildeki elektrokimyasal pil için;

I. Pil potansiyeli 1,10 V’tur.
II. 2. kaba saf su eklendiğinde pilin potansiyeli azalır.
III. 1. kaba Na2S(k) eklendiğinde pilin potansiyeli artar.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?CEVAP
A

8)CEVAP
B

9)

Yukarıda verilen galvanik hücre ile ilgili;

I. Zamanla 2. kapta pH artar.
II. Tuz köprüsündeki anyonlar 1. kaba doğru akar.
III. 1. kaba bir miktar saf su eklenirse pilin ömrü artar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

10)

tepkimesi gerçekleşen galvanik hücrenin pil gerilimi;

I. katota su eklemek,
II. sıcaklığı azaltmak,
III. Zn elektrodun yüzey alanını artırmak

işlemlerinin hangileri uygulandığında artar?CEVAP
B

11)

Yukarıdaki elektrokimyasal pil ile ilgili;

I. Başlangıç pil potansiyeli 1,66 V’tur.
II. Zamanla 2. kaptaki çözeltinin pH değeri artar.
III. 1. kaba bir miktar saf su eklenince pil potansiyeli artar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E