Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Organik Bileşikler – 2 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Organik Bileşikler
TESTİN ADI:Organik Bileşikler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Organik Bileşikler – 2 Kazanım Testi [2020-2021]


1)

Verilen bileşik ile ilgili;

I. Bileşiğin IUPAC adı 2,3-Dietil -1-pentendir.
II. Cis-trans izomeriliği gösterir.
III. Doymamış hidrokarbondur

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

2) Alkenler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

3)

Yukarıdaki bileşik için,

I. IUPAC adı 2-Etil -3-metil- 1,4-siklohekzadiendir.
II. Doymamış hidrokarbondur.
III. Aromatiktir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

4)

Yukarıdaki bileşikler ile ilgili;

I. Fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır.
Il. 1. bileşik cis -1, 2 – Dikloro etendir.
III. 2. bileşiğin kaynama noktası daha yüksektir.

yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
B

5) Mol ağırlığı 68 g/mol olan sikloalken bileşiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?(H: 1 g/mol, C: 12 g/mol)CEVAP
A

6) Molekül formülü (CH2)n olan açık zincirli bir hidrokarbon bileşiğinin molekül kütlesi 56 g/mol’dür.

Buna göre bu bileşik ile ilgili;
I. n sayısı 4’tür.
II. Cis- trans izomerisi gösterebilir.
III. Molekül yapısında 11 tane sigma bağı vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

7)

I. Yanma tepkimesidir.
II. 1 mol bileşiği yakmak için 6 mol oksijen gazı kullanılıyorsa bileşiğin formülü C4H8’dir.
III. 0,1 mol bileşik tam yandığında 3,6 g H2O oluşuyorsa bileşiğin mol kütlesi 28 g/mol’dür.

yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)CEVAP
E

8)

Yukarıdaki tepkime sonucu oluşan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

9)

Yukardaki tepkimede oluşan X bileşiği için;

I. Adı etendir.
II. Katılma tepkimesi verir.
III. Muz, limon gibi meyvelerin olgunlaştırılmasında kullanılır

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

10)

Verilenlerden hangileri uç alkindir?CEVAP
D

11)

Yukarıda verilen bileşik formüllerinden hangileri IUPAC kurallarına göre adlandırılmıştır?CEVAP
A

12) Asetilen ile ilgili;tepkimelerinden hangileri gerçekleşir?CEVAP
E