Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Organik Bileşikler – 3 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Organik Bileşikler
TESTİN ADI:Organik Bileşikler – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Organik Bileşikler – 3 Kazanım Testi [2020-2021]


1)

Yukarıdaki bileşik ile ilgili;

I. Molekül formülü C6H6’dır.
II. Rezonans yapısı vardır.
III. Aromatik hidrokarbonların ilk üyesidir.

yargılardan hangileri doğrudur?CEVAP
E

2)

Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adları doğru verilmiştir?CEVAP
D

3)

Yukarıdaki bileşik ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

4)

Yukarıda verilen bileşik ile ilgili;

I. Aromatiktir.
II. Zayıf asit özelliği gösterir.
III. Mikrop öldürücü özelliği vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

5)

bileşiği ile ilgili;

I. Bazik özellik gösterir
II. Anilin bileşiğidir.
III. Zehirlidir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

6) Organik bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

7) Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hidroksi grubu içermez?CEVAP
A

8)

genel formülüne sahip organik bileşiklere ne ad verilir?CEVAP
C

9) Aşağıdaki organik bileşik sınıflarından hangisinin fonksiyonel grubu yanlış verilmiştir?

CEVAP
D

10)

bileşiğinde X ve Y yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa keton oluşur?CEVAP
D

11)

Yukarıda verilen bileşik ile ilgili;

I. Karboksilik asittir.
II. Aromatik özellik gösterir.
III. Kapalı formülü C7H6O2’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

12) Birden fazla fonksiyonel grup içeren organik bileşiklere polifonksiyonel bileşikler denir.

Buna göre,bileşiklerinden hangileri polifonksiyonel bileşiktir?CEVAP
A