Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Organik Bileşikler – 4 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Organik Bileşikler
TESTİN ADI:Organik Bileşikler – 4
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Organik Bileşikler – 4 Kazanım Testi [2020-2021]


1)

Aşağıdaki alkollerden hangisinin adlandırılması yanlış yapılmıştır?CEVAP
A

2)

Verilen bileşiğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3) Alkollerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

4) 3 - Metil - 2 - hekzanol bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

5)

Yukarıdaki alkollerden hangileri doğru adlandırılmıştır?CEVAP
B

6)

Yukarıdaki bileşik ile ilgili;

I. Polialkoldür.
II. IUPAC adı 3-Etil-2-metil – 1,2,4-hekzatriol’dür.
III. Yapısında 1 tane tersiyer alkol grubu vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

7)

Yukarıdaki bileşik ile ilgili;

I. IUPAC adı 2,5-Oktadien – 1,4,7-triol’dür.
II. Suda çözünürken suyla hidrojen bağı oluşturur.
III. Yapısında 2 tane sekonder alkol grubu vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

8)

Yukarıdaki bileşiklerin aynı ortamdaki kaynama noktalarının kıyaslanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
C

9)

Verilen bileşiğin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10)

Verilen bileşiklerin aynı şartlarda sudaki çözünürlükleri hangi seçenekte doğru kıyaslanmıştır?CEVAP
D

11)

Yukarıdaki bileşikler ile ilgili;

I. Aynı ortamdaki kaynama sıcaklıkları c > b > a şeklindedir.
II. Aynı sıcaklıkta sudaki çözünürlükleri c > b > a şeklindedir.
III. Aynı ortamdaki uçuculuk sıralaması a > b > c şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E