Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Organik Bileşikler – 5 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Organik Bileşikler
TESTİN ADI:Organik Bileşikler – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Organik Bileşikler – 5 Kazanım Testi [2020-2021]


1)

Yukarıda verilen bileşikle ilgili;

I. Yaygın adı dietil eterdir.
II. IUPAC adı etoksietandır.
III. Tıpta bayıltıcı olarak kullanılır.

yargılardan hangileri doğrudur?CEVAP
E

2) Aşağıda bazı eter bileşiklerinin adları verilmiştir.

● Metoksi etan
● Etoksi etan
● 1-Propoksi propan
● 2-Propoksi propan
● 2-Etoksi propan

Buna göre kaç tanesi basit eterdir?CEVAP
B

3) Genel formüllü R-O-R olan bileşik ile ilgili;

I. Apolar yapılı olduğundan sudaki çözünürlüğü çok azdır.
II. R grupları aynı ise basit eter bileşiğidir.
III. Kapalı formülü eşit karbon sayılı mono alkollerle aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

4) Kapalı formülü C3H8O olan bir bileşik ile ilgili;

I. Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur.
II. Kaynama sıcaklığı aynı karbon sayılı hidrokarbonlardan büyüktür.
III. Basit eter bileşiğidir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
B

5)

I. 1-Metoksi-2-metil propan
II. İzobütil metil eter
III. sec-Bütil metil eter

adlandırmalarından hangileri kullanılabilir?CEVAP
C

6) Aşağıda verilen eter bileşiklerinden hangisi 2 – metil – 1 – pentanol bileşiğinin izomeri değildir?CEVAP
A

7) Eterler ile ilgili;

I. Karbon sayıları arttıkça kaynama noktaları artar.
II. Mono alkollerle fonksiyonel grup izomeridirler.
III. En küçük üyeleri dimetil eterdir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

8) Eterlerin organik bileşikler için iyi bir çözücü olmalarının sebebi;

I. kimyasal tepkimelere karşı inert olmaları,
II. sudaki çözünürlüklerinin fazla olması,
III. kaynama sıcaklıklarının düşük olması,

ifadelerinden hangileridir?CEVAP
C

9) Bazı bileşiklerin yapı formülleri şöyledir:Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yapı formülü verilmemiştir?CEVAP
C

10) Kapalı formülleri aynı, fonksiyonel grupları farklı bileşikler birbirlerinin fonksiyonel grup izomeridirler.

Birbirlerinin fonksiyonel grup izomeri olan eter ve alkollerle ilgili;

I. Her mono alkolün bir fonksiyonel grup eter izomeri vardır.
II. Hem alkollerde hem de eterlerde yoğun fazda kendi molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur.
III. 1-Bütanol bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri olan 3 tane eter bileşiği vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

11) Benzinin oktan sayısını arttırmak için kullanılan ancak çevre kirliliğine neden olduğu için son zamanlarda vazgeçilen eter aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

12) 2,2,3-Trimetil-1-bütanol bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri olan bileşik ile ilgili;
I. Kendi molekülleri arasında yoğun fazda hidrojen bağı bulunur.
II. Su molekülü ile hidrojen bağı oluşturarak suda çözünür.
III. Basit eter bileşiği olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A