Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Organik Bileşikler – 6 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Organik Bileşikler
TESTİN ADI:Organik Bileşikler – 6
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Organik Bileşikler – 6 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Karbonil bileşikleri ile ilgili;

( ) Güzel kokuları nedeniyle parfüm yapımında kullanılırlar.
( ) Aldehitler indirgen özellik göstermezler.
( ) Aseton organik bir çözücüdür.

yargılarından doğru (D), yanlış (Y) ile sırasıyla işaretlendiğinde, aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?CEVAP
E

2)
I. Etanal
II. Benzaldehit
III. Bütanon

Verilen maddelere ayrı ayrı Fehling ayıracı eklendiğinde, aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?CEVAP
B

3) Primer alkoller yüksetgendiğinde – -I- – oluşur. Oluşan ürüne Fehling ayıracı eklendiğinde – -II- – katısı çöker.

Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?CEVAP
D

4)

Yukarıda verilen bileşikle ilgili;

I. 2-metil bütanal,
II. 2-etil propanal,
III. 2-metil bütanon

adlandırmalarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

5)

Verilen bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
B

6)

Yukarıda verilen bileşikle ilgili;

I. Yükseltgendiğinde sekonder alkol oluşur.
II. Yaygın adı izopropil sec-bütil ketondur.
III. IUPAC adı, 2,4-Dimetil-3-hekzanondur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

7)

Verilen tepkimelerden hangileri gerçekleşir?CEVAP
E

8)

Verilen tepkimelerin hangileriyle aldehit ya da keton bileşiği oluşur?CEVAP
E

9) Aldehit ve ketonlarla ilgili;

I. Genel formülleri CnH2nO’dur.
II. Karakteristik kokuları vardır.
III. Yükseltgenebilirler.

özelliklerinden hangileri ortaktır?CEVAP
C

10)

Şekildeki karbonil bileşiği ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur?CEVAP
A

11) Etil metil keton ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?CEVAP
C

12) 0,44 g aldehit yeteri kadar Fehling çözeltisi ile tepkimeye girdiğinde 1,44 g Cu2O oluşmaktadır.

Buna göre bu aldehit aşağıdakilerden hangisidir?vCEVAP
B