Kazanım Testleri

12. Sınıf Kimya Kazanım Testleri – Organik Bileşikler – 7 (2020-2021)

12. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2020-2021]

SINIF:12. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Organik Bileşikler
TESTİN ADI:Organik Bileşikler – 7
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ

Organik Bileşikler – 7 Kazanım Testi [2020-2021]


1) Karboksilik asitlerle ilgili;

( )Tereyağında bütirik asit bulunur.
( )Salisilik asit aspirin yapımında kullanılır.
( )Hepsinin genel formülü CnH2nO2’dir.

yargılarından doğru (D), yanlış (Y) ile sırasıyla işaretlendiğinde, aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?CEVAP
A

2) Formik asitle ilgili;

I. Karınca asidi olarak bilinir.
II. IUPAC adı metanoik asittir.
III. Hem aldehit hem de karboksil grubu içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3)

Yukarıdaki bileşikle ilgili;

I. Aromatik karboksilik asitlerin ilk üyesidir.
II. Benzoik asit olarak adlandırılır.
III. Nötr özellik gösterir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

4) C17H33 – COOH bileşiği ile ilgili;

I. Doymamış yağ asididir.
II. Oleik asit olarak adlandırılır.
III. Alkil grubu CnH2n+1 genel formülüne uyar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

5)

Yukarıda verilen bileşik formüllerinden hangileri doğru adlandırılmıştır?CEVAP
D

6)

Yukarıda verilen bileşik formüllerinden hangileri doğru adlandırılmıştır?CEVAP
C

7)
( ) Lanolin nemlendirici kremlerde bulunur.
( ) Mum yapımında balmumu kullanılır.
( ) Balsam bitkilerden elde edilmez.

yargılarından doğru (D), yanlış (Y) ile sırasıyla işaretlendiğinde, aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?CEVAP
A

8) Esterlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

9)
I. Balsam
II. Lanolin
III. Bal mumu

Verilenlerden hangileri doğal ester bileşikleridir?CEVAP
E

10) Mol kütlesi 116 g/mol olan bir ester suda hidroliz edilerek karboksilik asit ve alkole ayrıştırılıyor.

Buna göre esteri oluşturan karboksilik asit ve alkol;

I. Metil alkol – pentanonik asit
II. Etil alkol – propanoik asit
III. Pentanol – metanoik asit

bileşiklerinden hangileri olabilir? (H : 1 g/mol, C : 12 g/mol, O : 16 g/mol)CEVAP
D

11)

Verilen bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

12) İzopropil alkol + Asetik asit → X + Su

Yukarıdaki tepkimede oluşan X bileşiği ile ilgili,

I. Ester bileşiğidir.
Il. Adı izopropil asetattır.
III. Propil etanoat ile izomerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E