Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Klasik Mantık – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Klasik Mantık
TESTİN ADI:Klasik Mantık – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Klasik Mantık – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Mantığın temel ilke ve kavramları ilk defa aşağıdaki filozoflardan hangisi tarafından tanımlanmıştır?CEVAP
D

2)
I. Sokrates tümel, soyut, rasyonel, genel ve özsel bilgiye sağlam bir akıl yürütme ve geçerli yöntemlerle gidilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.
II. Aristoteles, mantığı her türlü düşünme ve bilgiyi elde etmede etkin bir araç olarak görmüştür.
III. Leibniz mantığın doğrularının akılsal doğrular olduğunu kabul ederek mantığı içerikten soyutlamıştır.
IV. Russell ve Whitehead “Matematiğin İlkeleri” adlı çalışmalarıyla bugünkü sembolik mantığın kurucuları olmuşlardır.
V. Carnap mantığı metafizik önermeleri doğrulamak için kullanmıştır.
Verilenlerden hangileri mantığın tarihsel gelişimi için söylendiğinde yanlış olur?CEVAP
E

3) Aşağıdakilerin hangisinde kavramın tanımı doğru verilmiştir?CEVAP
A

4) Aşağıdakilerden hangisi kavramın özellikleri arasında yer almaz?CEVAP
E

5) Aşağıdakilerden hangisi bir terim örneği değildir?CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisi kavramla terim arasındaki ilişkiyi en iyi açıklar?CEVAP
D

7) Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
A

8) Aşağıdaki kavramlardan hangisinin neliği olmasına rağmen gerçekliği ve kimliği yoktur?CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisi “ülke” kavramının kimliğine örnektir?CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi “ağaç” kavramının içleminde yer alır?CEVAP
D

11) Aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır?CEVAP
D

12)
Verilen şemaya göre kavramların içlem ve kaplamlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A