Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Klasik Mantık – 3 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Klasik Mantık
TESTİN ADI:Klasik Mantık – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Klasik Mantık – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Porphyrios ağacında yer alan beş tümele göre yanlış bir ifadedir?CEVAP
D

2)

Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi verilen şemaya uygun bir örnek oluşturur?CEVAP
C

3)
Her duygulu canlıdır fakat her canlının duygulu olduğu doğru değildir.
Bu ifadeden hareketle “duygulu” ve “canlı” kavramları arasında ne tür bir ilişki vardır?CEVAP
A

4)
Venn şemasında taralı alanı aşağıdakilerden hangisi doğru ifade eder?CEVAP
D

5)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen venn şemasına uygun düşer?CEVAP
E

6) Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinde “ayrıklık” ilişkisi vardır?CEVAP
B

7)
I. Kedi – Fare
II. Ayı – Kutup ayısı
III. İnsan – Düşünen
IV. Canlı – Beslenen
Bu kavram çiftlerinden hangileri arasında eşitlik ilişkisi vardır?CEVAP
E

8) Aşağıdakilerden hangisi tanımın kurallarına uygundur?CEVAP
C

9) “Anka Kuşu neliği olan efsanevi bir kuştur.” cümlesinde tanımın koşullarından hangisine uyulmamıştır?CEVAP
A

10) Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?CEVAP
B

11) Bir cümlenin önerme olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?CEVAP
D

12) Aşağıdaki önermelerden hangisi tikel, olumlu ve bileşiktir?CEVAP
E