Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Klasik Mantık – 4 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Klasik Mantık
TESTİN ADI:Klasik Mantık – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Klasik Mantık – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit bir önermedir?CEVAP
A

2) Bir önermenin tümel olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?CEVAP
A

3)
– Aristoteles filozoftur.
– Hiçbir filozof otobüs şoförü değildir.
– Kimi canlılar suda yaşar.
– Ders çalışırsan sınıfını geçersin.
Verilen önermeler arasında aşağıdakilerden hangisine örnek bulunmamaktadır?
CEVAP
E

4)
Bütün çekirgeler zıplar.
Bazı kelebekler beyazdır.
Bu iki önerme hangi bakımdan birbirlerinden farklıdır?CEVAP
C

5) “Hiçbir deve kuş değildir.” önermesinin tikel olumlusu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

6)
– Bütün sporcular düzenli beslenir.
– Bazı ağaçlar iğne yapraklı değildir.
– Soma, Aydın’ın ilçesi değildir.
– Hiçbir baykuş kedi değildir.
Verilen önermeler arasında aşağıdakilerden hangisine örnek bulunmamaktadır?CEVAP
A

7)
Bazı kuşlar gagalıdır.
Hiçbir kuş gagalı değildir.
Bu iki önermeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
C

8)
Bütün yargıçlar adildir.(Öncül)
Bazı insanlar adil değildir.(Öncül)
O hâlde ———————–? (Sonuç)
Verilen öncüllerden çıkan zorunlu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

9) Aşağıdaki önermelerden hangisi bileşik önermeye örnek oluşturur?CEVAP
C

10) “Hakan çalışkan bir insandır.”
Verilen önermenin yapı, nicelik ve nitelik açısından karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

11) “Bazı çalışkanlar karınca değildir.” önermesi doğru ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?CEVAP
E

12) Karşı olum karesine göre aşağıdakilerden hangisi “Her çocuk özeldir.” önermesiyle altıklık ilişkisi içindedir?CEVAP
A