Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Klasik Mantık – 5 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Klasik Mantık
TESTİN ADI:Klasik Mantık – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Klasik Mantık – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Bazı doktorlar kadındır.
Bazı kadınlar doktordur.
Bu iki önerme aşağıdaki hangi bakımdan birbirlerinden farklıdır?







CEVAP
D

2) “Hiçbir kuş kanatlı değildir.” önermesinin karşıtının altığı aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
A

3) Aşağıdaki önerme çiftlerinden hangisi alt karşıttır?







CEVAP
A

4)
Hiçbir yarasa atmaca değildir.
Bazı yarasalar atmacadır.
Bu iki önermeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?







CEVAP
D

5)
I.Bazı hayvanlar yırtıcıdır.
II. Bütün hayvanlar yırtıcıdır.
III. Hiçbir hayvan yırtıcı değildir.
IV. Bazı hayvanlar yırtıcı değildir.
Verilen önermelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?







CEVAP
E

6) “Bazı meyveler ekşidir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
C

7) “Hiçbir fizikçi biyolog değildir.” önermesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
A

8)
I.Nitelik
II.Nicelik
III.Doğruluk değeri
IV.Terimlerin yeri
Bir önermeye döndürme işlemi uygulandığında verilenlerden hangisi kesinlikle değişmez?







CEVAP
C

9)
“Önermelerin niteliğini bozmadan öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak anlamca eş değer, aynı doğruluk değerine sahip yeni bir önerme elde etme işlemidir.”
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?







CEVAP
C

10) “Bazı köpekler evcildir.” önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
D

11) Düz döndürmeyle ilgili aşağıda verilen kurallardan hangisi yanlıştır?







CEVAP
C

12)
I. Bazı metaller çinko değildir.(O)
II. Hiçbir bulut yeşil değildir.(E)
III. Bütün yıldızlar parlaktır.(A)
IV. Bazı futbolcular yıldızdır.(I)
Verilen önermelerden hangilerinin düz döndürmesi yapılamaz?







CEVAP
A