Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Klasik Mantık – 6 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Klasik Mantık
TESTİN ADI:Klasik Mantık – 6
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Klasik Mantık – 6 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Bütün gezegenler uzaydadır. (1. Öncül)
Dünya bir gezegendir. (2. Öncül)
O hâlde Dünya da uzaydadır. (Sonuç)
Bu kıyasın yapısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

2)
I. Büyük terim
II. Küçük terim
III. Orta terim
Verilenlerden hangileri bir kıyasın sonuç önermesinde yer alır?CEVAP
D

3)
“Kıyas birden fazla önermeye dayanarak genelden özele doğru yapılan bir çıkarım türüdür.”
Buna göre kıyas aşağıdaki akıl yürütme biçimlerinden hangisine dayanmaktadır?
CEVAP
B

4)
Bazı eşyalar uzun ömürlüdür. (1. Öncül)
Bazı nesneler eşyadır. (2. Öncül)
O hâlde ……………………? (Sonuç)
Bu örnekteki kıyas geçerli olmadığı için sonuç çıkmamaktadır.
Verilen kıyastan geçerli bir sonuç çıkarmak için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?CEVAP
D

5)
Hiçbir dağ deniz değildir. (1. Öncül)
Anka Kuşu dağ değildir. (2. Öncül)
O hâlde ……………………? (Sonuç)
Bu geçersiz kıyasta aşağıdaki kıyas kurallarından hangisine uyulmamıştır?CEVAP
C

6)
Bütün yarasalar memelidir. (1. Öncül)
Bütün memeliler canlıdır. (2. Öncül)
O hâlde……………………..? (Sonuç)
Bu kıyasın geçerli olması için sonuç önermesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?CEVAP
B

7) Aşağıdaki akıl yürütme biçimlerinden hangileri sonuçları bakımından mantıksal olasılık değeri taşır?CEVAP
C

8)“Okuyorum o halde okumayı seviyorum.”
Verilen örnekteki kıyasın türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

9) Bir zincirleme kıyasın ortasındaki tekrar eden sonuç önermelerinin çıkartılmasıyla yapılan kıyas türü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

10)
Eğer ödevini bitirdiysen neden zamanında teslim etmedin? Eğer ödevini gerektiği zamanda bitirmediysen neden sorumluluğunu yerine getirmedin?
Her iki durumda da sorumsuzca davranmış oluyorsun.
Bu akıl yürütme aşağıdaki kıyas türlerinden hangisine örnek oluşturur?CEVAP
A

11)
………………………… (1. Öncül)
Bazı insanlar dürüsttür. (2. Öncül)
O hâlde bazı insanlar yalan söylemez. (Sonuç)
Kıyas kuralları esas alındığında verilen akıl yürütmenin geçerli olması için 1. Öncül aşağıdaki önermelerden hangisi olmalıdır?CEVAP
A

12)
Hiçbir papağan kanarya değildir.
Bazı kuşlar papağan değildir.
O hâlde bazı kuşlar kanarya değildir.
Bu geçersiz akıl yürütmede aşağıdaki kıyas kurallarından hangisine uyulmamıştır?CEVAP
C