Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Mantığa Giriş – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Mantığa Giriş
TESTİN ADI:Mantığa Giriş – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Mantığa Giriş – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bütün canlılar oksijensiz solunum yapar. Masa bir canlıdır. O hâlde masa da oksijensiz solunum yapar.
Bu akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?CEVAP
C

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisi doğru ya da yanlış bir yargı içermektedir?CEVAP
D

3) Mantık doğru düşünmenin ilke ve kurallarını araştıran bir disiplindir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mantığın inceleme alanına girmez?CEVAP
E

4) Yargıların doğru ya da yanlış olması mantıkta aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılr?CEVAP
C

5) Mantık sözcüğü, Arapça konuşmak anlamına gelen nutuk sözcüğünden türetilmiştir.
Bu durum, mantığın aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkili olduğunu gösterir?CEVAP
D

6) Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluğu deney ve gözleme başvurmadan bilinebilir?CEVAP
E

7)
I. Bu hassas süreçte mantıklı hareket etmek gerekir.
II. Aristoteles mantıkla ilgili görüşlerini Organon adlı eserinde dile getirmiştir.
III. Mantık, daima bilimlerin yol göstericisi olmuştur.
Verilen ifadelerin hangilerinde “mantık” terimi “doğru ve tutarlı düşünme” anlamında kullanılmıştır?CEVAP
A

8)
“Bir sıvının kaynamaya başlaması için sıvı iç basıncının ortamın atmosfer basıncına eşit olması gerekir” önermesi aşağıdaki akıl ilkelerinden hangisine örnektir?CEVAP
E

9)
I. Bu turu ya geçeriz ya da geçemeyiz.
II. Bardak aynı anda hem dolu hem boş olamaz.
III. Arabada benzin vardır veya yoktur.
IV. Yağmurun oluşabilmesi için buharlaşma gerekir.
Verilen önermelerden hangileri üçüncü halin imkânsızlığı ilkesine örnek oluşturur?CEVAP
B

10) “Anladım ki hiç kimse sen değil.” dizesi;
I. Özdeşlik
II. Çelişmezlik
III. Üçüncü halin imkânsızlığı
ilkelerinden hangilerine örnek oluşturur?CEVAP
A

11) “Dünyanın kendi ekseni çevresinde dönmesiyle günler oluşur.”önermesi aşağıdaki ilkelerden hangisine örnektir?CEVAP
C

12) Aristoteles mantığın kurucusudur.
Aristoteles mantığın kurucusu değildir.
Bu iki önermenin aynı anda doğru olamaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?CEVAP
A