Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Mantığa Giriş – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Mantığa Giriş
TESTİN ADI:Mantığa Giriş – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Mantığa Giriş – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Bütün çocuklar tatlıdır.
Bilge çocuktur.
Öyleyse Bilge de tatlıdır.
Bu akıl yürütmenin geçerli olması için “tatlı” teriminin ilk öncüldeki anlamıyla sonuç önermesindeki anlamının aynı olması zorunludur.
Bu durum akıl yürütme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermektedir?CEVAP
B

2) “Yağmur yağarsa (A) yerler ıslanır.(B)” yeter-sebep ilkesine uygun olarak verilen önerme aşağıdaki durumların hangisinde yanlış değer alır?CEVAP
D

3) Aşağıdakilerden hangisi üçüncü halin imkânsızlığı ilkesini örneklendirir?CEVAP
C

4) Bir akıl yürütmede önermeler arasında çelişkinin bulunmaması mantıkta aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?CEVAP
C

5) Özellikle doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde eldeki verilerden hareketle sınırlı sayıda gözlem yapılarak genellemelere ulaşılmaktadır. Bu genellemeler belirli bir akıl yürütme biçimine dayanmaktadır.
Mantıkta bu akıl yürütme biçimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6) Aşağıdakilerin hangisinde tümdengelimsel bir akıl yürütme söz konusudur?CEVAP
D

7)
Bütün insanlar omurgalıdır.
Ahmet insandır.
O hâlde Ahmet omurgalıdır.
Bu akıl yürütmeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
A

8) İnsanlar alışveriş yaparken, işe giderken, tatile çıkarken ya da nerede nasıl hareket edeceklerini, ne kadar alışveriş yapacaklarını, günlerini nasıl planlayacaklarını düşünürken hep mantığa başvururlar.
Bu açıklama aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?CEVAP
A

9) Aşağıdakilerden hangisinde mantığın pratik yaşamdaki rolü en azdır?CEVAP
D

10) Bilgisayar programları, akıllı cep telefonları, fotoğraf makineleri gibi dijital makinelerin tasarımlanmasında mantığın bulgularından yararlanılmaktadır.
Bu durum, mantığın aşağıdaki hangi alanla ilişkisini göstermektedir?CEVAP
D

11) Aşağıdakilerden hangisi mantık ve matematiğin ortak özelliklerinden biri değildir?CEVAP
D

12) “Bilimsel bilginin nesnesi somut, olgusal olandır. Ancak bilimsel bilgi bu somut nesnesini deneysel koşullar içine yerleştirir. Deneysel koşullar altında incelenen bu tek bir örnek artık aynı deneysel koşullar içinde kendi türünün yani kendisiyle özdeş tüm somutların temsilcisi olur.”
Bu parçaya göre bilimsel bilginin evrensel olmasını sağlayan etmen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E