Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Mantık ve Dil – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Mantık ve Dil
TESTİN ADI:Mantık ve Dil – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Mantık ve Dil – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I.Bugün çok güzel bir gün.
II.İhtiyar adamın peşinden koştu.
III.Çok yüz verdim sana.
Verilenler sırasıyla çok anlamlılık türlerinden hangilerine örnektir?CEVAP
E

2) Aşağıdaki yargılarından hangisi “anlam belirsizliği” bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
C

3) Dilin bilgi aktarma amacını gerçekleştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?CEVAP
E

4)Klasik mantıkta önermeler sözel olarak ifade edildiği için anlam belirsizlikleri genel doğrulara ulaştırmayı zorlaştırmaktadır. Modern mantığın kurulmasıyla birlikte bu sorun büyük ölçüde ortadan kalkmış, mantıkta evrensel bir dil oluşturulmuştur.
Buna göre modern mantıktaki hangi uygulama mantığın evrensel bir dil oluşturmasında etkili olmuştur?CEVAP
B

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi olgusal bir tartışma konusudur?CEVAP
D

6) Aşağıdaki yargıların hangisi üzerine yapılan bir tartışmada karara varma olasılığı daha azdır?CEVAP
E

7)Gerek günlük yaşamımızda gerekse felsefe, sanat, siyaset ve bilim alanında fikirlerimizi savunmak ve karşıt fikirleri çürütmek için akıl yürütmelerde bulunuruz. Bu akıl yürütmelerde amaç sorgulamak ve doğruyu yanlıştan ayırıp, herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir karar noktasına ulaşmaktır.
Bu parçada ifade edilen amaca ulaşmada etkili olan yol aşağıdakilerden hangisi olamaz?CEVAP
E

8) Aşağıdakilerden hangisi sözel tartışmada başvurulan bir yöntem değildir?CEVAP
B

9)
Kavramların anlaşılmasını sağlamak için “Nedir?” sorusunu sorarız. Böylece dili daha açık hale getirerek iletişimi kolaylaştırırız.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?CEVAP
C

10) Duyu verilerini zihnin kategorilerine yerleştirerek algılama işlemine ne ad verilir?CEVAP
A

11) Bir sözcüğü tanımlamaktaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

12) Aşağıdaki ifadelerin hangisinde anlama daha kolay gerçekleşir?CEVAP
A