Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Sembolik Mantık – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Sembolik Mantık
TESTİN ADI:Sembolik Mantık – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sembolik Mantık – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Klasik mantıkta “Bu araba çok hızlıdır.” gibi bir önermenin doğruluğu tartışma konusu olabilirken aynı önerme sembolik mantıkta “p” gibi bir önerme sembolüyle gösterildiğinde önermenin doğruluğuna ilişkin tartışma ortadan kalkmakta ve herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak önermeler elde edilmektedir.
Buna göre sembolik mantıkla birlikte aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir?CEVAP
C

2) Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk denetlemesi yapılamaz?CEVAP
B

3) “Felsefe dersi 11. sınıfta okutulmaktadır.” önermesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

4) Aşağıdaki önermelerden hangisi basit yapıdadır?CEVAP
D

5)
I. İyi, kötülüğün kaynağı değildir.
II. Ancak ve ancak çalışan insan başarılı olur.
III. Dürüstlük temel bir erdemdir.
Bu önermelerden hangileri sembolleştirildiğinde bileşik yapıda olur?CEVAP
C

6) “Ağaç yeşildir.” (p) önermesi hem klasik hem sembolik mantıkta basit yapıda iken “Ağaç yeşil değildir.” (∼p) önermesi klasik mantıkta basit, sembolik mantıkta bileşik bir önermedir.
Buna göre bir önermenin sembolik mantıkta bileşik olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?CEVAP
A

7) Aşağıdakilerden hangisi bileşik yapıda bir önerme değildir?CEVAP
B

8) ∼(p ʌ q) önermesi bir değilleme önermesiyken, p ʌ q önermesi bir tümel evetleme önermesidir.
Buna göre sembolik mantıkta bir önermenin türünü belirleyen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

9) Aşağıdakilerden hangisi bir mantık değişmezi olan ∴ sembolüyle gösterilemez?CEVAP
E

10) Aşağıdaki önermelerden hangisi sembolleştirildiğinde tümel evetleme eklemi kullanılamaz?CEVAP
D

11)
Yukarıdaki tablonun doğru olması için verilen önerme eklemlerinden hangilerinin sembolleri yer değiştirmelidir?CEVAP
C

12) Aşağıdakilerden hangisi bir tümel evetleme önermesidir?CEVAP
B