Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Sembolik Mantık – 3 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Sembolik Mantık
TESTİN ADI:Sembolik Mantık – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sembolik Mantık – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) p, q ve r gibi üç farklı önermeden oluşan bir bileşik önerme için hazırlanacak doğruluk tablosunda satır sayısı kaç tane olur?CEVAP
D

2) Aşağıdaki önermelerden hangisi değillendiğinde sonuç yanlış (Y) olur?CEVAP
D

3) p : D ve q : Y değer aldığında aşağıdaki önermelerden hangisi doğru (D) değerini alır?CEVAP
A

4) Yandaki doğruluk değerleri verilmiş olan önerme aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

5)
Verilen doğruluk tablosunda numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdaki doğruluk değerlerinden hangileri gelmelidir?CEVAP
D

6)
Verilen doğruluk tablosunda soru işaretinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
E

7)
Verilen tabloda numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdaki doğruluk değerlerinden hangileri gelmelidir?CEVAP
A

8)
Verilen birinci tabloda p ve q önermeleri birlikte tutarlıyken, ikinci tabloda bu iki önerme birlikte tutarsızdır.
Buna göre birden fazla önermenin birlikte tutarlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?CEVAP
B

9) Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle eşdeğerdir?CEVAP
A

10)
Verilen doğruluk tablosundan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde yanlış olur?CEVAP
E

11) Aşağıda verilen önermelerden hangisi değillendiğinde elde edilen önerme hem tutarlı hem de geçerli olur?CEVAP
D

12) İki önerme eşdeğer ise;
I. Aynı doğruluk değerlerine sahip olma
II. Aynı terimlere sahip olma
III. Farklı nicelikte olma
özelliklerinden hangilerini taşıdıkları söylenebilir?CEVAP
A