Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Sembolik Mantık – 4 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Sembolik Mantık
TESTİN ADI:Sembolik Mantık – 4
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sembolik Mantık – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
Verilen doğruluk tablosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
D

2) p ⇒ ∼(p ⇒ q) önermesinin eşdeğeri aşağıdakilerdenhangisidir?CEVAP
A

3) (p ⇒ q), (p v q) ∴ p çıkarımının geçerliliğinin denetlenmesi için bu çıkarım [(p ⇒ q) ʌ (p v q)] ⇒ p önermesine dönüştürülmüştür.
Bu önerme aşağıdaki koşulların hangisini sağladığında çıkarımın geçerli olduğu söylenebilir?CEVAP
D

4) (p v q), (p ⇔ q) ∴ p çıkarımının geçerliliği doğruluk tablosunda aşağıdaki gibi denetlendiğinde çıkarım geçerli olmaktadır.

Bu çıkarımın geçerli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

5)
Verilen tabloda denetlemesi yapılan çıkarımın geçerli olması için soru işaretleri olan sütuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?CEVAP
A

6) Bir çıkarımın geçerli olmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

7) Aşağıdakilerden hangisi çözümleyici çizelge kurallarına uygun değildir?CEVAP
A

8) (p ⇒ q) v (p ʌ ∼q) önermesinin çözümleyici çizelge ile açılımında uygulanacak ilk kural aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

9) Aşağıdaki önermelerden hangisi çözümleyici çizelge ile denetlendiğinde geçerli olur?CEVAP
D

10)
Verilen çözümleme aşağıdaki önermelerden hangisine aittir?CEVAP
C

11) (p ʌ q) ʌ (p ⇒ q) önermesi aşağıdaki denetlemeye göre tutarlı olmaktadır.

Bu çözümlemeye göre bir önermenin tutarlı olması için aşağıdakilerden hangisi yeterli koşuldur?


CEVAP
B