Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Sembolik Mantık – 5 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Sembolik Mantık
TESTİN ADI:Sembolik Mantık – 5
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sembolik Mantık – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) (p ⇒ q), (p v q) önermelerinin eşdeğer olup olmadıklarının çözümleyici çizelgede denetlenebilmesi için bu önermelerin aşağıdakilerden hangisine dönüştürülmesi gerekmektedir?CEVAP
A

2) Bir önerme çözümleyici çizelgeyle denetlendiğinde geçerli çıkıyorsa bu denetlemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?CEVAP
D

3)
Çözümleyici çizelgeyle açılımı verilen önermenin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

4) [∼p ʌ ∼(p v q)] önermesinin tutarlılığı aşağıdaki denetlemelerin hangisinde doğru yapılmıştır?CEVAP
A

5) (∼p ʌ ∼q), (p v q) ∴ q çıkarımı aşağıdaki denetlemeye göre geçerlidir.

Buna göre çözümleyici çizelgeyle denetlenmiş bir çıkarımın geçerli olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?CEVAP
B

6) ∼ Ɐ x(Fa ʌ Ga) önermesinin çözümleyici çizelgeyle açılımı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7) (∼p v∼q), (p ʌ q) ∴ p çıkarımının geçerlilik denetlemesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
E

8) Çıkarımların geçerliliği çözümleyici çizelgeyle denetlenirken aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması zorunlu değildir?CEVAP
E

9) Aşağıdakilerden hangisi niceleme mantığının önermeler mantığından farkını ifade eder?CEVAP
B

10) “Bazıları kitap okur.” önermesi önermeler mantığında “p” gibi bir sembolle gösterilirken; aynı önerme niceleme mantığında ƎxFx şeklinde sembolleştirilir.
Buna göre niceleme mantığı önermeler mantığından farklı olarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermektedir?CEVAP
B

11) “Ahmet çalışkan bir kişiliktir.” önermesi niceleme mantığında aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?CEVAP
E