Kazanım Testleri

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi – Sembolik Mantık – 6 (2019-2020)

12. Sınıf Mantık Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Mantık
TESTİN KONUSU:Sembolik Mantık
TESTİN ADI:Sembolik Mantık – 6
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sembolik Mantık – 6 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Mersin, Ankara ve Giresun ülke değildir.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

2)
Her hayvan beslenir.
Tavşan hayvandır.
O hâlde tavşan beslenir.
Bu çıkarımın niceleme mantığındaki doğru sembolleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

3) İçerisinde x, y, z gibi semboller bulunan ve öznesi hangi değerleri aldığı belli olmayan önermeler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?CEVAP
D

4) Niceleme mantığında bir özelleme önermesinin açık önermeyi doğrulamasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

5) Bir açık önermeyi kapalı önerme haline getiren adlar toplamı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?CEVAP
A

6) ∼ Ɐx(Fx ⇒ Gx) önermesinin eşdeğeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
E

7) Ǝx(Fx ʌ Gx) önermesi aşağıdakilerden hangisine eşdeğerdir?CEVAP
D

8) Niceleme mantığında çözümleme yapılırken uygulanması gereken ilk kural aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

9) “Her taş katıdır.” ⱯxFx önermesinin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

10) “Doğru” ve “Yanlış” dışında bir ara değer olarak “belirsiz” değerini kabul eden mantık sistemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11) Doğruluk yanlış ve doğru değerleri arasında sonsuz sayıda değere sahiptir. Doğruluk dereceleri “doğru”, “çok doğru”, “az çok doğru” vb. olarak ifade edilir.
Bu açıklama aşağıdaki mantık alanlarından hangisine karşılık gelir?CEVAP
B

12) Aşağıdaki önermelerden hangisi çok değerli mantığın konusuna girer?CEVAP
C