Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1) (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
TESTİN ADI:Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurlardan biri değildir?CEVAP
B

2) Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen kişi ve fikirleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

3)
I. Batıcılık
II. Milliyetçilik
III.İslamcılık
Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?CEVAP
D

4) Mustafa Kemal’in doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
D

5)
I.Ailesinin bu konuda ısrarcı olması
II.Askerlik mesleğini sevmesi
III.Osmanlı Devleti’nin o yıllarda içinde bulunduğu durum
Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine yönelmesinin nedenleri arasında yer alır?CEVAP
D

6) Atatürk çocukluğuna ve ilköğrenim yaşamına ilişkin anılarını ilk kez 1922 yılı başında Vakit Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yalman’a çok içtenlikle şöyle anlatmıştır: Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek meselesine aittir. Annem, geleneksel yöntemlerle eğitim veren Mahalle Mektebine gitmemi istiyordu. Babam ise yeni açılan Şemsi Efendi Mektebine devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca halletti. Önce Mahalle Mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da Mahalle Mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebine kaydedildim.
Atatürk’ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere göre; ailesi ve Osmanlı eğitim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

7) Şehir; Selanik ile birlikte Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan önemli bir bölgesidir. Aynı zamanda bu şehrin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II. Abdülhamit’e karşı meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in de eğitim aldığı bu şehir aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

8)
I.Selanik Mülkiye Rüştiyesi
II.Selanik Askerî Rüştiyesi
III.Manastır Askerî İdadisi
IV.Harp Akademisi
V.Harp Okulu
Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik olarak doğru sıralanabilmesi için kaç numaralı okulların yer değiştirmesi gerekir?
CEVAP
D

9) Mustafa Kemal’in yaklaşık üç yıl eğitim aldığı Manastır kentiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

10) Mustafa Kemal’i, Manastır’da eğitim gördüğü dönemde derinden etkileyen olay bu savaş olmuştur. Bu savaşta Türk ordusunun savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen, barış masasında istediğini elde edememesi onu derinden üzmüştür.
M. Kemal’in düşünce yapısı üzerinde etkili olan bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

11) Osmanlı Devleti’nin son yıllarda içinde bulunduğu kötü durum ve okuduğu kitaplar Mustafa Kemal’de Türkçülük düşüncesinin gelişmesine neden olmuştur.
Eğitim hayatı yıllarında Mustafa Kemal’in okuduğu şiirlerde “ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı buldum” dediği ve Türkçülük düşüncesinin gelişmesinde katkısı olan şair kimdir?CEVAP
C

12) Selanik şehrindeki çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?CEVAP
C