Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
TESTİN ADI:Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde pek çok alanda değişimin yaşandığı bir dönemdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerin yaşandığı alanlardan birisi değildir?CEVAP
E

2) Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları şunlardır:
• Osmanlıcılık • Türkçülük • İslamcılık
Yukarıdaki fikir akımları ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı cepheler aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

4) I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

5) I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:
• İngilizlerin Hindistan sömürgeleri ile bağlantısı kesilmek istenmiştir.
• Savaşın uzamasına sebep olan cephedir.
• İngilizler, Musul petrollerini ele geçirmek ve Rusya’ya yardım göndermek amacıyla açmıştır.
• Osmanlı Devleti İngiliz işgali ile kaybettiği Mısır’ı geri almak istemiştir.
Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili bilgiye yer verilmemiştir?CEVAP
B

6)
I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson İlkelerinin;
I. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.
II. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınacaktır.
III. Devletler arasında gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır.
IV. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.
V. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler kaldırılacaktır.
maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin aleyhine olduğu düşünülebilir?CEVAP
B

7)
Bloklaşmanın başlangıcı gözönünde bulundurulduğunda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
A

8) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?CEVAP
D

9) I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
E

10) Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesinde, İtilâf Devletlerine duyulan güvensizlik de etkili olmuştur.
Savaş öncesi İtilaf Devletlerinin faaliyetlerinden hangisi, yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir?CEVAP
D

11)Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşlarındaki başarılarından dolayı “Hamidiye Kahramanı” olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

12) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi İtilaf Devletlerinin yapacakları işgallere hukuki gerekçe oluşturmaya çalıştıklarının kanıtıdır?CEVAP
C