Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
TESTİN ADI:Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Şubat 2001’de gerçekleştirilen Millî Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin cumhurbaşkanı, Ahmet Necdet Sezer ile dönemin başbakanı, Bülent Ecevit arasında yaşanan sert tartışma Türkiye’de büyük bir ekonomik krizi de beraberinde getirmiştir.
Buna göre,
I- Siyasi kriz ekonomik krizi başlatmıştır.
II- Millî Güvenlik Kurulunun aldığı kararlara diğer kurumların uyması zorunlu tutulmuştur.
III- Hükûmet değişikliğine gidilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
A

2) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi olumsuz etkileyen 2001 Ekonomik Krizi’nin sonuçlarından biri değildir?CEVAP
E

3) Silahlı kuvvetler tarafından dönemin Refah Partisi (RP) lideri Necmettin Erbakan ve Doğru Yol Partisi (DYP) lideri Tansu Çiller Hükûmeti, medya üzerinden istifaya zorlandı.
Silahlı kuvvetlerin, Hükûmeti görevden zorla almaması nedeniyle
“post-modern darbe’’ olarak adlandırılan bu darbe aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir?CEVAP
E

4) Aşağıdaki askerî müdahalelerin hangisinde Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ilk defa karşı bir duruş sergileyerek müdahaleyi geçersiz kılmıştır?CEVAP
D

5) Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı ve 2000’li yıllarda Türkiye’de bilim, sanat ve sporda yaşanan gelişmelerden biri değildir?CEVAP
E

6) Soğuk Savaş Dönemi’nde devam eden ABD-SSCB rekabeti ABD ve Batı Bloku lehine bir gelişim göstermiş doksanlı yıllar ile birlikte SSCB ve Doğu Bloku bu rekabette geriye düşerek tarih sahnesinden silinmiştir.
SSCB ve liderliğini üstlendiği Doğu Bloku’nun çöküşünün sebepleri arasında;
I. komünist iktidarların baskıcılığı,
II. ekonomik büyümenin yavaşlaması,
III. Doğu Bloku halklarının özgürlük ve bağımsızlık isteği
yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
E

7)
• SSCB’nin son lideridir.
• Hayata geçirdiği Glasnost ve Perestroika programları
ile devlet yapısını yeniden düzenlemeyi hedeflemiştir.
Hakkında bigi verilen Rus devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması ile birlikte bağımsızlığını ilan eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
E

9) 24 Ocak 1992’de kurulan Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
D

10) Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp Cumhuriyet Ordusunun, Ratko Mladiç komutasında Bosnalı Müslümanlara karşı yürüttüğü ve sekiz bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan katliamın ismi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

11) Irak ile Kuveyt arasında 1990 yılının Ağustos ayında gerçekleşen, Kuveyt’in 7 ay işgal altında kalmasına ve Körfez Savaşı’na yol açan gelişmenin sebepleri arasında;
I. Kuveyt’ in günlük petrol üretimini artırması,
II. Şattülarap Su Yolu sorunu,
III. Borç Krizi
verilenlerden hangileri yer almaz?CEVAP
B

12) ABD’nin New York şehrindeki Dünya Ticaret Merkezine ve ABD Savunma Bakanlığına yapılan terör saldırısının sorumlusu olduğunu ileri sürerek hava harekâtına başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D