Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
TESTİN ADI:Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I.Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
II.Soyadı Kanunu’nun kabulü,
III.Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkartılması
Verilen inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?CEVAP
A

2)
I.Halkın seçtiği kişilerin belli bir süre için devlet yönetiminde bulunması,
II.Halkın, bütün kurum ve kuruluşlardan eşit yararlanma hakkının olması,
III.Türkiye’nin ulusal çıkarlarının gözetilmesi Verilen uygulamalar aşağıdaki
Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğru eşleştirilmiştir?CEVAP
A

3)
I.Çok partili siyasi yaşam
II.Tüm yurttaşların haklarının güvence altına alınması
III.Seçim ve halk iradesinin temsil edilmesi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin savunduğu düşünceler olduğu söylenebilir?
CEVAP
E

4)
Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.
Buna göre
‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir?CEVAP
A

5) Cumhuriyet Dönemi’nde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçe’nin zenginliği ortaya koyulurken, yabancı dillerin boyunduruğundan da kurtarılması amaçlanmıştır.
Yukarıdaki çalışmaların Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir?CEVAP
E

6)
●Türk Tarih Kurumu
●Türk Dil Kurumu
Milliyetçilik İlkesi doğrultusunda açılan bu kurumların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

7) Atatürk Dönemi’nde devletin ekonomi alanında düzenleyici ve denetleyici bir rol oynaması aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu kılmıştır?CEVAP
B

8) Cumhuriyetin ilk yıllarında kız ve erkek çocuklarına eğitim sisteminden istedikleri biçimde faydalanma yolunun açılması, aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisinin uygulandığına kanıttır?CEVAP
B

9)
I.Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması,
II.Aşar vergisinin kaldırılması,
III.Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
Verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir?CEVAP
A

10)
●Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması
●Sanayi tesisi kuracak girişimcilere vergi muafiyeti getirilmesi
●Aşar vergisinin kaldırılması
Cumhuriyet Dönemi’ne ait bu uygulamaların aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerlemek için yapıldığı savunulabilir?
CEVAP
D

11)
●Pratik olmayan ölçü birimlerinin değiştirilmesi
●Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
●Miladi takvimin kabul edilmesi
Verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?CEVAP
C

12) Türkiye Cumhuriyeti’nde çağın gelişen şartlarına göre değişimi ve modernleşmeyi sağlamak amacıyla yapılan bütün çalışmalar, aşağıdaki ilkelerden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?CEVAP
C