Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
TESTİN ADI:Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir?CEVAP
C

2) Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?CEVAP
A

3) Cumhuriyetin ilanı ile Türk Devleti’nin Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı belirlenerek yetkileri birbirinden ayrılmıştır.
Buna göre Yeni Türk Devleti’nin ilk Cumhurbaşkanı, ilk Başbakanı ve ilk Meclis Başkanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?CEVAP
C

4) Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, laik bir toplum yapısı oluşturmak için yapılan çalışmalardan biri olduğu savunulamaz?CEVAP
B

5) I. TBMM döneminde alınan kararla saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırılmıştır. II.TBMM döneminde yapılan inkılaplardan hangisi bu gelişmeyi tamamlar niteliktedir?CEVAP
B

6) Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?CEVAP
D

7)
3 Mart 1924 tarihinde yapılan düzenleme ile ;
•Halifelik kaldırıldı.
•Tevhiditedrisat Kanunu kabul edildi.
•Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu düzenlemelerin ortak amacıdır?CEVAP
C

8) Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’nun kadına sağladığı haklardan biri değildir?CEVAP
B

9)
“Bu anayasa; dağılan ve yok olmaya yüz tutan Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine, millet iradesine dayalı yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşunu hukuki ve siyasi açıdan belgeleyen bir eserdir. Zamanın şartlarına göre hazırlanmış, kısa bir geçiş dönemi anayasası niteliğindedir.’’
Yukarıda bahsedilen ve Yeni Türk Devleti’nin hukuk kurallarını belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

10)
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde şeri mahkemelerin yanında azınlık ve elçilik mahkemeleri de kuruldu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?CEVAP
A

11)
Mustafa Kemal, kendisine sorulan “En büyük inkılap eseriniz hangisidir?” sorusuna, “Benim yaptıklarım, birbirine bağlı ve lüzumlu işlerdir. Bana yaptıklarımı değil, yapacaklarımı sorunuz!” cevabını vermiştir.
Atatürk bu cevabı ile inkılaplarının hangi yönünü vurgulamıştır?CEVAP
E

12) Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisine diğerlerinden daha önce kavuşmuştur?CEVAP
A