Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 3 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
TESTİN ADI:Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı; ‘‘Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek’’ olarak belirlenmiştir.
Buna göre ;
I. Türkçe’nin yabancı dillerin etkisinden kurtulması,
II. Türkçe’nin bilim dili hâline getirilmesi,
III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
uygulamalarından hangilerinin gerçekleştirilmesi beklenir?CEVAP
D

2) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?CEVAP
B

3) Milletleri meydana getiren unsurlardan birisi de zor zamanlarda bir araya gelebilmesi, ülkenin yararına olan meselelerde beraber hareket edebilmesidir. Osmanlı’nın son zamanlarında ve Millî Mücadele yıllarında bu konuda sıkıntılar yaşanmış, kültür ve düşünce farklılığı birlik ve beraberliğin sağlanmasında zorluklara yol açmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de eğitim ve kültür karmaşasını önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?CEVAP
C

4) Mustafa Kemal “Halka aşılanacak idealler, halkın ruhundan ve vicdanından alınmalıdır. Unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” diyerek Türk eğitim sisteminin hangi yönü vurgulanmıştır?CEVAP
B

5) Cumhuriyet Dönemi eğitiminin temel ilkeleri arasında yer alan; “Eğitim programı ulusun bugünkü durumuna ve değerlerine, toplumsal yaşamın gereksinimlerine, çevre koşulları ve çağın gereklerine tamamen uygun olmalıdır.” anlayışında eğitim sisteminin hangi özellikleri vurgulanmıştır?CEVAP
C

6) 1 Kasım 1928’de kabul edilen kanunla, Latin harfleri Türkçeye uyarlanarak günümüz Türk alfabe sistemine geçilmiştir.
Bu uygulama ile;
I. Okur-yazar oranını artırmak,
II. Batı ile ilişkileri kolaylaştırmak,
III. Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmak
durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?CEVAP
D

7) 1929 yılında yayınlanan bir dergide “Kalem kılıçtan daha güçlü ise Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır.” deniliyordu.
Aşağıdakilerden hangisi derginin vurguladığı başarılar doğrultusunda yapılmış çalışmalardan birisi değildir?CEVAP
A

8)
I. Medreseler kapatıldı.
II. Devlet izni olmadan okul açılması yasaklandı.
III. Müfredat programları düzenlendi.
Verilenlerden hangileri Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un getirdiği düzenlemelerden değildir?CEVAP
A

9) Yeni Türk Devleti’nde toplumsal alanda eşitliği sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?CEVAP
E

10) Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirdiği aşağıdaki düzenlemelerden hangisinde öncelikle imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir ülke meydana getirme anlayışı etkili olmuştur?CEVAP
E

11) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle;
I. ekonomik,
II. siyasal,
III. toplumsal
alanlarından hangilerinde kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır?CEVAP
C

12) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde yapılan toplumsal alandaki inkılaplara örnek olarak gösterilemez?CEVAP
B