Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 4 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
TESTİN ADI:Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İzmir İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal “… ülkemizi kalkındıracak olan yabancı yatırıma karşı değiliz. Bu kongre ile de ülkemiz ve milletimizin hakiki kurtuluşunu sağlayacak önemli kararlar alınacaktır. Bu kararlar ülkenin temelleri konumunda olacaktır.” demiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
C

2)
I. Toprak Reformu Kanunu
II. Kabotaj Kanunu
III. Tevhiditedrisat Kanunu
Verilenlerden hangileri kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir?
CEVAP
B

3) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde özel sektörün neredeyse hiç gitmediği yerlerde sanayi tesisleri kurulmuştur.
Buna göre;
I. bölgesel yatırım dengesizliğinin giderilmesi,
II. ulusal kalkınmanın sağlanması,
III. özel sektörün devre dışı bırakılması
hedeflerinden hangilerinin gözetildiği söylenebilir?CEVAP
C

4) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde sanayinin gelişmesi için yapılan çalışmalardan biri değildir?CEVAP
D

5)
• Topraksız çiftçinin topraklandırılmaya çalışılması
• Tarım bölgelerinin oluşturulması
• Tohum ıslah istasyonlarının açılması
Atatürk Dönemi’nde yapılan çalışmalar incelendiğinde;
I. sosyal eşitliğin sağlanmaya çalışıldığı,
II. tarımın geliştirilmek istendiği,
III. modern tarımın teşvik edildiği
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

6) Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7) İzmir İktisat Kongresi’nin başkanlığını yapan Kazım Karabekir “… alınan kararlar millî bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak.” demiştir.
Buna göre İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
A

8) Türkiye’de:
• 1931 yılında altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.
• 1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan arazi verildi.
Yukarıdaki gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
C

9) Aşağıdaki kanunlardan hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla çıkarılmıştır?CEVAP
A

10) Mustafa Kemal Atatürk “Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözleri değerlendirildiğinde;
I. spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildiği,
II. halkın spora teşvik edildiği,
III. ülke tanıtımına katkı sağlamak üzere sporcular yetiştirilmesi gerektiği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

11) Atatürk “… halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Sağlık örgütümüzde, memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?CEVAP
A

12)
1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında taşıma hakkı yalnızca Türk bayrağı taşıyan gemilere bırakılmıştır.
Bu yasanın aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez?CEVAP
D