Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 5 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
TESTİN ADI:Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 5
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Atatürk ilkelerine sahip çıkmak için vatandaşlara düşen görevler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
A

2) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumunu hazırlayan etkenler arasında değildir?CEVAP
E

3) Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışına;
I. Türkiye’nin menfaatlerinin gözetilmesi,
II. yabancı devletlerin iç işlerine müdahale edilmesi,
III. dış ilişkilerde yalnızlık politikasının benimsenmesi
hangilerinin uygun olduğu söylenemez?
CEVAP
E

4) Atatürk “… ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.” demiştir.
Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?CEVAP
C

6) Atatürkçülüğün nitelikleri arasında;
I.ülke dışındaki gelişmelerden uzak olma,
II.bilimsel ve gerçekçi olma,
III.milletin ihtiyaç ve isteklerinden doğma
özelliklerinden hangileri yer almaktadır?CEVAP
E

7) Aşağıda verilen inkılaplar ve yapıldıkları alanlar ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

8) Atatürk ilkelerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
B

9) Atatürkçü Düşünce Sistemi bir anda oluşturulmuş, dışarıdan örnek alınmış ithal bir sistem değildir. Türk milletinin gerçeklerinden ve ihtiyaçlarından doğmuş millî bir düşüncedir.
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nde, aşağıdaki alanların hangisinde millî özelliklerin önemi diğerlerinden daha azdır?CEVAP
E

10) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin özelliklerinden değildir?CEVAP
C

11) Atatürk “… gelişi güzel bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin karakteridir.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözlerinin;
I.Türk Tarih Kurumunun kurulması
II.Türk Dil Kurumunun kurulması
III.Belleten Dergisi’nin yayınlanması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?CEVAP
E

12) Mustafa Kemal “…Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor. Çünkü savunduğu, bütün haksızlığa uğramış milletlerin, bütün Doğu’nun davasıdır.’’ demiştir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü Türk inkılabının hangi yönünü ortaya koymaktadır?CEVAP
B