Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
TESTİN ADI:II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşmeleri esnasında demokrasi ve değişim talebi ile verdikleri “Dörtlü Takrir’’ önergesi ile CHP’den kopan ve DP’nin temelini atan siyasetçiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
C

2) II. Dünya Savaşı’ndan sonra Nuri Demirağ öncülüğünde kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3) II. Dünya Savaşı’ndan sonra savaştan galip çıkmış iki büyük devlet ve bu devletlerin çevresinde kümelenmiş küçük devletler arasında ekonomik, askerî, ideolojik, siyasi ve kültürel alanlardaki büyük çekişmelerin yaşandığı tarihsel döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

4) Marshall Planı, II.Dünya Savaşı sonrasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketidir.
ABD’nin özellikle Batı Avrupa’daki devletlere yönelik bu yardımları ile;
I. Avrupa’yı ekonomik ve siyasal anlamda bütünleştirmek,
II. Avrupa’da ekonomik refahı yükseltmek,
III. komünizmin yayılmasına engel olmak
amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir?CEVAP
E

5) Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB’nin liderliğini yaptığı teşkilatlar arasında;
I. Varşova Paktı,
II. COMECON,
III. COMİNFORM
verilenlerden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?CEVAP
E

6)
Çevreleme Politikası ABD’nin SSCB’ye karşı izlediği askerî, ekonomik ve diplomatik unsurları içeren dış politika stratejisidir.
ABD’nin “Çevreleme Politikası”nı amaç edinmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
E

7) Rekabet halindeki ideolojik ve siyasal bloklara girmemeyi öngören ve söz konusu oluşumların dışında kalarak alternatif bir siyasal anlayışı oluşturmayı amaç edinen uluslararası ilişkiler terminolojisindeki kavramın ismi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

8) 1949’da SSCB, Polonya, Bulgaristan, Çekoslavakya, Macaristan ve Romanya tarafından kurulan bu teşkilatın amacı üye ülkeler arasında ekonomik gelişmeyi hızlandırmak, bilimsel ve teknik gelişmeye önem vermek ve üye ülkeler arasındaki dayanışmayı sağlamaktı.
Buna göre sözü edilen teşkilat, aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C
9) ABD Başkanı Harry S.Truman 12 Mart 1947’de Avrupa’yı desteklemek ve güçlendirmek için Truman Doktrini’ni ilan etti.
ABD,Truman Doktrini ile;
I. SSCB’nin yayılmasını engellemek,
II. ABD’nin ekonomik ve siyasal hâkimiyetini genişletmek,
III. SSCB tehdidine karşı Türkiye ve Yunanistan’a askerî
yardım yapmak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?CEVAP
E

10) Demokrat Parti iktidarı döneminde alınan kararla Türkiye 1952 yılında NATO’ya üye olmuştur.
Türkiye’nin bu kararı almasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?CEVAP
C

11) Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde üye olduğu uluslararası kuruluşlar arasında;
I. Avrupa Konseyi,
II. Avrupa Ekonomik Topluluğu,
III. COMECON
yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
A

12) Türkiye’nin 1952’de Kuzey Atlantik Paktına kabul edilmesini;
I. Kore’ye asker gönderilmesi,
II. SSCB’nin nükleer silah edinmesi,
III. Avrupa Konseyine üye olunması
gelişmelerinden hangilerinin kolaylaştırdığı söylenebilir?CEVAP
C