Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
TESTİN ADI:II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) II. Dünya Savaşı sadece cephede değil cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştur. Hava saldırıları, karne uygulaması, işgal edilen ülkelerin talan edilmesi, sivil esirlerin öldürülmesi, verem, tifüs gibi hastalıkların yayılması ayrıca Nazilerin üstün ırk yaratma gayesiyle engellileri, Yahudileri, Romanları, Sintileri, ten rengi farklı olanları toplama kamplarında yok etmeleri neticesinde 60 milyona yakın kişi hayatını kaybetmiştir.
Yukarıdaki paragrafta II. Dünya Savaşı’nın daha çok hangi yönü vurgulanmıştır?CEVAP
A

2) Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku’nun Doğu Bloku’na karşı aldığı önlemlerden değildir?CEVAP
B

3) SSCB’nin tehditlerine karşılık 4 Nisan 1949’da on iki Batılı ülke arasında kısa adı ile NATO (North Atlantik Treaty Organization) olan Kuzey Atlantik İttifakı kuruldu.
Aşağıdakilerden hangisi bu ittifakın kurucu ülkeleri arasında yer almaz?CEVAP
D

4)
I. Ekonomik sorunlar
II. Güvenlik endişesi
III. Modernleştirme sürecini devam ettirme isteği
Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı Bloku’ndan yana tavır almasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
E

5) Türkiye, çevresinde ve Dünya’da meydana gelen birçok olaya karşı sessiz kalmamıştır. Ayrıca dâhil olmuş olduğu ittifaklar gereği de askerî faaliyetlere katılmıştır.
Buna göre Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi’nde aşağıdaki savaşlardan hangisine ilk kez asker gönderdiği söylenebilir?CEVAP
A

6) Türkiye’de, II. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok alanda yaşanan değişim, kültürel alanda da kendisini göstermiştir. Bu değişim iç ve dış sebeplerin etkisiyle gelişmiş ve yayılmıştır. Ülkenin refah seviyesinde de belirgin bir yükselme olması ile birlikte sanatsal çalışmalarda da ilerleme olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de II.Dünya Savaşı’ndan sonra görülen sosyal ve kültürel hayattaki değişimlerden biri değildir?CEVAP
D

7) Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de ekonomi alanında görülen gelişmelerden biri değildir?CEVAP
A

8) Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Demokrat Parti döneminde Cumhurbaşkanlığı görevi yürütmüştür?CEVAP
D

9) II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan gelişmelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
C

10) Truman Doktrini ABD Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır.
Truman Doktrin’in ilanının doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
D

11) Türkiye’de1950’li yıllarda yaşanan gelişmeler ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
E

12)
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye, 1945’te çok partili hayata geçmiştir. Bir yıl sonra yapılan 1946 seçimlerinde Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisine karşı seçimlere girmiştir. Ancak bu seçimde “açık oy, gizli sayım” uygulaması yapılmıştır.
Buna göre;
I. Ülkemizde henüz demokratik kuralların tam anlamıyla oturmadığı,
II. siyasi hakların doğrudan kullanımının gerçekleşemediği,
III. 1946 seçimlerinin tüm halkı memnun ettiği
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
C