Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
TESTİN ADI:II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) II. Dünya Savaşı’nın çıkışına yol açan sebepler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?CEVAP
A

2) Aşağıda verilenlerden hangisinde Mihver Devletler doğru sıralanmıştır?CEVAP
C

3) Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine ilişkin olan fikrin, Hitler tarafından Almanya’nın Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

4) II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatında veto yetkisine sahip ülkeler arasında;
I. Çin,
II. Fransa,
III. Almanya
yukarıdakilerden hangileri yer almaz?CEVAP
C

5) Savaş tarihinde ilk nükleer silah ABD tarafından II. Dünya Savaşı’nın son günlerinde kullanılmıştır.
ABD’nin nükleer saldırısından etkilenen kentler arasında;
I. Nagazaki,
II. Fukushima,
III. Hiroşima
yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
D

6) Türkiye’yi II. Dünya Savaşı sırasında, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne aykırı bir şekilde Boğazlar; Lozan Antlaşması’na aykırı bir şekilde ise Doğu Anadolu toprakları üzerinde hak iddia ederek tehdit eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı (1939 – 1945) yılları arasında Türkiye’de yaşanan gelişmelerden biri değildir?CEVAP
E

8) Türkiye, aşağıdaki hangi konferansta alınan karar sonrası Birleşmiş Milletler Teşkilatının asil üyeleri arasında yer alabilmek için sembolik de olsa Mihver Devletlere savaş açtığını ilan etmiştir?CEVAP
A

9)
I.Toprak Mahsulleri vergisinin yeniden düzenlenmesi
II.Varlık vergisinin alınmaya başlanması
III.Çalışan nüfusun silah altına alınması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sırasındaki ekonomik sıkıntılarını aşmak amacıyla yaptığı girişimler arasında yer alır?CEVAP
C

10) II. Dünya Savaşı yıllarında ekonomik anlamdaki daralmanın bir sonucu olarak tahsil edilmeye başlanan vergiler arasında;
I. Toprak Mahsulleri Vergisi,
II. Katma Değer Vergisi,
III. Özel Tüketim Vergisi
yukarıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
E

11) II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de enflasyonun artması, karaborsacılığın yaygınlaşması ve bu sayede aşırı kazanç sağlayan bir zümrenin ortaya çıkması ile teoride bu durumun sorumlusu herkes için, uygulamada ise özellikle gayrimüslimler için tahsil olunmaya başlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

12) Adolf Hitler ve ideolojisi Nazizm’i Almanya’da iktidara taşıyan nedenler arasında;
I. Versay Antlaşması’nın yarattığı hiçlik duygusu,
II. 1929 Ekonomik Krizi’nin yarattığı buhran,
III. Hitlerin hitabet yeteneği
yukarıdakilerden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?CEVAP
E