Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
TESTİN ADI:II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gelecekteki barışın esaslarını saptamak amacıyla toplanan Yalta Konferansı’na katılan devletler arasında;
I. Fransa,
II. Sovyet Rusya,
III. Almanya
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
CEVAP
B

2) II. Dünya Savaşı’nda yer alan devletler ve bu devletlerin başında bulunan kişilerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

3) II. Dünya Savaşı ile birlikte Avrupa merkezli uluslararası sistem sona ermiş ve ABD yeni dünya düzeninin lideri olma vasfını ele geçirmiştir.
I. Birleşmiş Milletler
II. Varşova Paktı
III. Dünya Bankası
Yukarıdaki kurumlardan hangilerinin varlığı ve kuruluşu verilen yargıyı destekler?CEVAP
D

4) Birleşmiş Milletler Teşkilatınının kuruluşu büyük bir savaşın neticesi olarak ortaya çıktı. ABD, İngiltere ve SSCB II. Dünya Savaşı sonrası kurulacak bu yapının temellerini II. Dünya Savaşı sırasında yaptıkları bazı görüşmeler ve konferanslarla belirlediler.
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler fikrinin gündeme geldiği bu görüşme ve konferanslar arasında gösterilemez?CEVAP
B

5) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu ve Batı Bloklarına liderlik yapan devletler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?CEVAP
C

6) II. Dünya Savaşı sonunda Alman savaş suçlularının cezalandırılmasını sağlamak için müttefik devletlerce kurulan mahkeme hangi isimle faaliyette bulunmuştur?CEVAP
A

7)
I. Tarım ve sanayi üretiminde düşüş
II. Kamu borçlanmalarında artış
III. Doların uluslararası para birimi oluşu
II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı ekonomik sonuçlar arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
E

8)
I. Adana
II. Kahire
III. Potsdam
II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Müttefik Devletler ile Türkiye arasında yapılan ve Türkiye’nin Müttefik Blok’ta savaşa girmesinin görüşüldüğü konferanslar arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
D

9) II. Dünya Savaşı’nın Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilmek adına alınan önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
D

10)
I. Jeopolitik konum
II. Petrol rezervleri
III. Din ve mezhep sorunları
Orta Doğu coğrafyasının dünyanın bir numaralı fırtına merkezi olarak adlandırılmasının sebepleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
E

11) Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmak istemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

12) Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?CEVAP
B