Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
TESTİN ADI:İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Almanya ve İtalya’nın 1930’lu yılların başında dünya barışını tehdit ederek yayılmacı politika izlemeleri;
I.Balkan Antantı’nın imzalanmasına,
II.Rusya ile Türkiye arasında yakınlaşma olmasına,
III.Briand−Kellogg Paktı’nın imzalanmasına
durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır?CEVAP
A

2)
I.Balkan Antantı
II.Sadabat Paktı
III.Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin uluslararası alanda saygınlığını arttırmıştır?CEVAP
E

3) İtalya’nın Doğu Akdeniz’e ve Orta Doğu’ya yönelme politikası izlemesi ve Habeşistan’ı işgal etmesi Orta Doğu ülkelerini tedirgin etmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
CEVAP
B

4) Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktı’na katılmamıştır?CEVAP
B

5) 15 Mart 1923’te Adana’da yaptığı bir konuşmada Atatürk: “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz!” demiştir.
Atatürk, bu sözüyle aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözülmesindeki kararlılığını göstermiştir?CEVAP
C

6) Atatürk gibi insanlar belirli bir nesil için doğmadıkları gibi belirli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerinin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.
Atatürk’ün vefatı sonrasında onun hakkında söylenen bu söz dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?CEVAP
D

7) I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa ve ABD öncülüğünde imzalanan hangi antlaşma ile savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmış ve devletler arası ilişkilerde barışçıl yollara başvurulması esas alınmıştır?CEVAP
A

8) Almanya ile Fransa öncülüğünde tazminat ve sınır sorunlarını çözmek için 1 Aralık 1925’te imzalanan Locarno Antlaşması ile ilgili olarak,
I.Alman tehdidine karşı Batı Avrupa sınırları güvence altına alındı.
II.Sınır konusunda bir anlaşmazlık çıkması hâlinde Milletler Cemiyeti hakemliği taraflarca kabul edildi.
III.Almanya bu antlaşma ile uluslararası iş birliğine yeniden katıldı.
bilgilerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

9) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
E

10) Büyük bunalım olarak adlandırılan 1929 Dünya Ekonomik Krizi aşağıdaki hangi isimle adlandırılmaktadır?CEVAP
A

11) Avrupa’daki I. Dünya Savaşı’ndan sonra görülen totaliter rejimlerin ortaya çıktığı ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

12) Faşist yönetim anlayışlarının özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?CEVAP
B