Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Millî Mücadele – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Millî Mücadele
TESTİN ADI:Millî Mücadele – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Millî Mücadele – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin kurulma nedenlerinden birisi değildir?CEVAP
A

2) Kuvayımilliye’nin Millî Mücadele Dönemi’nde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?CEVAP
B
3)
I. Mondros Ateşkes Antlaşması
II. İzmir’in işgal edilmesi
III. Azınlıkların faaliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir?CEVAP
E

4)
I. Amasya Genelgesi
II. Amasya Görüşmeleri
III. Sivas Kongresi
IV. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?CEVAP
B

5) Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile millet egemenliği ilkesinden söz edilmiştir?CEVAP
B

6) Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

7) Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misakımillî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız. ” denilmiştir.
Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?CEVAP
A

8) M. Kemal’in Millî Mücadele yıllarında “millî irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin “Hâkimiyet Milletindir.” ilkesiyle hareket etmesiyle ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

9) Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?CEVAP
D

10) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?CEVAP
B

11) Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?CEVAP
D

12)
I. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali
II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması
III. Amasya Görüşmesi
IV. Misakımillî’nin kabulü
Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C