Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Millî Mücadele – 2(2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Millî Mücadele
TESTİN ADI:Millî Mücadele – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Millî Mücadele – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
I. Amasya Genelgesi – Millî Mücadele’nin yönteminin belirlenmesi
II.Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisinin açılması kararı
III.Sivas Kongresi – Temsil Heyetinin yürütme gücünü kullanması
IV.Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılması
V.Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesi
Millî Mücadele Dönemi’nde yaşanan gelişmelerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?







CEVAP
C

2) I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı topraklarının paylaşılması ve Türkiye ile yapılacak olan Sevr Antlaşması’nın şartlarını hazırlamak için yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
D

3) Sevr Antlaşması’nın hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
C

4) Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
A

5) Millî Mücadele’nin başlangıcında, işgallere karşı Batı ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayımilliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu’da bu tür bir gelişme görülmemiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
D

6) Ermeni Hükûmetinin Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?







CEVAP
B

7) Ermeni sorununun ortaya çıkmasında İngiltere ve Rusya önemli rol oynamıştır. Rusya, kurulacak bir Ermenistan ile güneye, Akdeniz’e ulaşmayı planlarken İngiltere ise bağımsız bir Ermenistan kurarak Rusya’nın Akdeniz’e ulaşmasını engellemek istiyordu.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?







CEVAP
A

8) Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığına bir kanıt olarak gösterilemez?







CEVAP
D

9) Aşağıda verilen bilgilerin hangisi Doğu ve Güney Cepheleriyle ilgili ortak özelliktir?







CEVAP
B

10) Ermeni sorununun ortaya çıkmasında;
I. Osmanlı toprakları üzerinde emelleri olan devletlerin politikaları,
II. Milliyetçilik akımının etkisi,
III. General Harbord raporunun hazırlanması
verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?







CEVAP
C

11) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. İngilizler yaptıkları yeni antlaşma gereğince bölgeyi daha sonra Fransızlara bırakmıştır. Fransızlar, Ermenileri de teşkilatlandırarak bölgede yaşayan Türklere oldukça sert ve zalimce davranmışlardır.
Buna göre;
I. Bölge halkı İngilizlerin geri gelmesini istemiştir.
II. Anadolu’nun paylaşımı ile ilgili planlarda değişiklikler olmuştur.
III. Ermeniler, işgallerde Fransızlar tarafından kullanılmıştır.
yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?







CEVAP
A

12) Doğu ve Güney Cephelerinin kapanmasını sağlayan antlaşmalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?







CEVAP
D