Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Millî Mücadele – 3 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Millî Mücadele
TESTİN ADI:Millî Mücadele – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Millî Mücadele – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?CEVAP
D

2)
I.Yunanlıların, Çerkez Ethem İsyanı’ndan faydalanmak istemeleri
II.İtilaf Devletlerinin isteklerini TBMM’ye kabul ettirmek istemeleri
III.İşgallere karşı Türk halkının direnişinin kırılmak istenmesi
Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?CEVAP
E

3) Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan;
I. Çerkez Ethem İsyanı’nın bastırılması,
II. SSCB ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması,
III. 1921 Anayasası’nın kabulü,
IV. İtilaf Devletlerinin TBMM’yi Londra Konferansına davet etmesi
gelişmelerinden hangileri TBMM’nin huhuksal varlığınının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?CEVAP
D

4) Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?CEVAP
D

5) Kütahya – Eskişehir Savaşları sonrasında Türk ordusunun yok olmasını engellemek isteyen Mustafa Kemal’in uygulamış olduğu savaş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

6) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?CEVAP
E

7) Mustafa Kemal Paşa, vatandaşlardan yurdun kurtuluşu için ellerindeki yiyecek, giyecek, silah, cephane, taşıt, yük hayvanı gibi malzemeleri Türk ordusuna vermesini istemiş ve Türk halkını fedakarlığa çağırmıştır.
Aşağıdaki belgelerden hangisi ile Türk halkı topyekün genel seferberliğe çağrılmıştır?CEVAP
B

8)
I. Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını sona erdirmiştir.
II. Misakımillî’den ikinci kez taviz verilmiştir.
III. Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerin ilgili oldukları antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?CEVAP
D

9)
I. Ankara Antlaşması
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
III. Sakarya Savaşı
IV. Büyük Taarruz
Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
B

10) Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinen savaş aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

11)
Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında
I.Başkomutanlık süresinin uzatılması
II.Sovyet Rusya’dan silah ve malzeme yardımı alınması
III.İstanbul’dan silah ve cephane kaçırılması
yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?CEVAP
E

12) Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı’nda Türk ordusuna “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” emrini vermiştir.
Sakarya Savaşı’nı kazanmamızda etkili olan bu emrin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
C