Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Millî Mücadele – 4 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Millî Mücadele
TESTİN ADI:Millî Mücadele – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Millî Mücadele – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?CEVAP
A

2)
Mudanya Ateşkes Antlaşması askerî başarıların ardından kazanılmış siyasi bir zaferdir.
Bu antlaşma ile İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye bırakılması aşağıdakilerden hanginin göstergesidir?CEVAP
E

3) Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlamıştır?CEVAP
B

4) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?CEVAP
D

5)
I.Musul Sorunu
II.Kapitülasyonlar
III.Savaş tazminatı
Yukarıdakilerden hangileri Lozan Barış Antlaşması sonucunda çözüme kavuşturulamamıştır?CEVAP
A

6) Lozan Barış Görüşmelerinde İngiliz istekleri karşısında İsmet İnönü’nün Türkiye’nin çıkarlarından taviz vermemesi üzerine İngiliz temsilcisi Lord Curzon, İnönü’ye “Konferansta bir sonuca varacağız ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor hepsini reddediyorsunuz.” demiştir.
Buna göre İsmet İnönü Lozan Barış Görüşmelerinde nasıl bir tutum sergilemiştir?CEVAP
B

7) Lozan Barış Antlaşması’nda Yeni Türk Devleti’nin “Ekonomik Bağımsızlığını”sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

8) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?CEVAP
C

9)
I Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecektir.
II.Yabancı okullar Türk kanunlarına göre eğitim öğretim yapacaktır.
III.Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir.
Lozan Barış Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerinden hangileri iç işlerimize karışılmasını önleyici nitelik taşımaktadır?CEVAP
C

10) Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?CEVAP
A

11) İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na TBMM Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmetini de davet etmiştir. Amaçları Türk tarafını bölerek birbirine düşürmektir.
Buna göre TBMM, İtilaf Devletlerinin amacına engel olabilmek için aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?CEVAP
B

12) Yeni Türk Devleti’nin Lozan Barış Antlaşması ile elde ettiği kazanımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
A