Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 1 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
TESTİN ADI:Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 1960 yılından itibaren uluslararası ilişkilerde, Blokların gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmeleri tercih ettiği, Doğu ve Batı ilişkilerinde çatışma ve gerginliğin nispeten azaldığı sürecin ismi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

2) Soğuk Savaş Dönemi’nde ortaya çıkan ve hiçbir Blok ya da askerî ittifak içerisinde yer almamayı ifade eden yeni dünya görüşüne yüklenen anlamlar arasında;
I. Bağlantısızlık,
II. Üçüncü Dünya,
III. İzolasyonizm
yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
D

3) Soğuk Savaş Dönemi’nden sonra, Doğu ve Batı Blokları arasında Yumuşama (Detant) Dönemi’nin başlamasında etkili olan nedenler arasında;
I. Kennedy ile Kruşcev görüşmesi,
II. nükleer savaş tehlikesinin ortaya çıkması,
III. Bloklar içerisinde yaşanan siyasal sorunlar
yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
E

4) Yumuşama Dönemi’nde nükleer silahsızlanma konusunda birçok anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaların en önemlisi 1979’da Viyana’da imzalanan SALT-II Antlaşması’dır.
Bu antlaşma aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?CEVAP
A

5) II. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgelerde ortaya çıkan bağımsızlık hareketleri, uluslararası ilişkilere etki eden yeni bir gücün ortaya çıkmasına sebep oldu. Doğu ve Batı Bloklarının dışında bağlantısız olarak kendini ifade eden bu gücün önde gelen devletleri Endonezya’nın Bandung kentinde beş maddelik bir bildirge yayımladılar.
“Barış içinde yaşamanın beş ilkesi” olarak ortaya konulan bu ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
D

6) İsrail’in kuruluşundan bugüne değin gerçekleşen Arap-İsrail savaşları arasında;
I. Altı Gün Savaşı,
II. Yom Kippur Savaşı,
III. Dört Gün Savaşı
yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
D

7) Aşağıdakilerden hangisi Arap-İsrail Savaşlarının nedenleri arasında yer almaz?CEVAP
C

8) Arap ülkelerinin önemli bir bölümünün, Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David Antlaşması’na tepki göstermesinin nedenleri arasında;
I. İsrail Devleti’nin tanınması,
II. Filistin topraklarındaki işgalin kabulü,
III. Mısır Hükûmetinin Süveyş Kanalını millîleştirmesi
yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
D

9) Yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne sebep olan her iki ülkede de ağır yıkımlara yol açan İran-Irak savaşının (1980-1988) nedenleri arasında;
I. Süveyş Krizi,
II. Basra Körfezi rekabeti,
III. Şeria Nehri hâkimiyeti
yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
B

10) Kıbrıs Rumlarının Enosis amacını gerçekleştirmek için öncelikle İngiliz sömürge idaresine, sonrasında ise Kıbrıslı Türklere karşı Yorgo Grivas önderliğinde kurdukları gizli örgütün ismi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

11)
Yakın tarihimizde görülen;
• 24 Aralık “Kanlı Noel” baskını
• ABD Başkanı Johnson’ın İsmet İnönü’ye gönderdiği uyarı mektubu
gelişmelerinin aşağıdaki sorunlardan hangisi ile alakalı olduğu söylenebilir?CEVAP
B

12)
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk kurucusu ve cumhurbaşkanıdır.
• Türk Mukavemet Teşkilatının kurucuları arasındadır.
Bazı özelliklerinden bahsedilen Türk siyasetçi ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A