Kazanım Testleri

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi – Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 2 (2019-2020)

12. Sınıf Tarih Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:12. SINIF
DERS:Tarih
TESTİN KONUSU:Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
TESTİN ADI:Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Türkiye ve Yunanistan’ı karşı karşıya getiren sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?CEVAP
E

2) Türkiye; aşağıdaki devletlerden hangisinin kara sularını 6 milin üzerine çıkarmasını tehdit olarak gördüğü için hiçbir zaman kabul etmeyeceğini açıklamıştır?CEVAP
C

3)
Bir ülkede seçilmiş hükûmeti baskı kurarak veya zor kullanarak demokratik olmayan bir yolla istifa ettirme ya da devirme eylemine darbe denir.
Buna göre darbe ile ilgili;
I. Antidemokratiktir.
II. Hukuka aykırıdır.
III. Millî iradeyi esas alır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
D

4) Demokrat Partinin kurucularındandır. 1950’den 1960’a kadar on yıl süre ile Başbakanlık yaptıktan sonra 27 Mayıs 1960’ta yapılan askerî darbe sonucunda tutuklanıp idam edilmiştir.
Hakkında bilgi verilen Türk devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

5) Türkiye’de 1957 – 1983 yılları arası siyasi ve ekonomik alanda bunalımlı yıllar olarak geçmektedir.
Bu dönemde Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin yaşandığı söylenemez?CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?CEVAP
E

7) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile oluşturulan kurumlardan biri değildir?CEVAP
E

8) Kıbrıs Sorunun çözümü için 23 Şubat 1959’ta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

9) 1973-1994 yılları arasında devam ettirdikleri terör faaliyetleri ile çoğu Türk diplomat olan 35 Türkü şehit eden Ermeni terör örgütü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

10)Türkiye’de 1960 sonrasında sosyal hayattaki değişimin en başta gelen unsuru yaşanan iç göçlerdi. Daha çok, köyden kente doğru yaşanan bu göçler, hem kent hayatını hem de köy hayatını derinden etkiledi.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1960 sonrasında yaşanan iç göçlere etki eden unsurlardan biri değildir?CEVAP
A

11) Türk sinema tarihinde uluslararası ödül kazanan ilk Türk filmi olan “Susuz Yaz’’ aşağıdaki yazarların hangisinin eserinden sinemaya uyarlanmıştır?CEVAP
C

12) 7 Kasım 1982’de halkoyuna sunularak kabul edilen 1982 Anayasasını, 1961 Anayasasından farklı kılan özellikler arasında;
I. Bireylere değil devlete ağırlık veren bir anayasadır.
II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
III. Cumhuriyet Senatosu kaldırılmıştır.
yukarıdakilerden hangileri yer alır?CEVAP
E