Kazanım Testleri

4. Sınıf Fen Bilimleri – Aydınlatma ve Ses Teknolojileri – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
TESTİN ADI:Aydınlatma ve Ses Teknolojileri – 2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Aydınlatma ve Ses Teknolojileri – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden bilim adamlarının hangisi aydınlatma çağının başlamasına vesile olmuştur ?


CEVAP
D

2)
1- Mum
2- Ampul
3- Floresan lamba
4- Gaz lambası

Yukarıda verilen aydınlatma araçlarından hangileri elektrik enerjisi gerektirmez ?


CEVAP
C

3) Aşağıdakilerden hangisi hem ısı hem ışık yaymaz ?


CEVAP
D

4) Verilen ışık kaynaklarından hangisi diğerlerine göre farklıdır ?


CEVAP
A

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?


CEVAP
D

6) Ses hangi ortamda yayılmaz ?


CEVAP
C

7) Günün hangi vaktinde çevremizi daha az aydınlık görürüz ?


CEVAP
D

8)
1- Ülke ekonomisine zarar verir.
2- Enerji israfına yol açar.
3- Penguenlerin yaşam alanını kısıtlar.
4- Gece gökyüzünde yıldızları göremeyiz.

Yukarıdakilerden hangileri ışık kirliliğinin olumsuz sonuçlarındandır ?


CEVAP
A

9) Çok gürültülü ortamlar hangi kirlilik çeşidine sebep olurlar ?


CEVAP
C

10) Aşağıdaki araçlardan hangisi tarihte daha önce kullanılmıştır ?


CEVAP
C

11)
1-Davul – vurarak
2-Gitar – telleri titreştirerek
3-Flüt – üflenerek
4-Org – tellerini titreştirerek

Yukarıda müzik aletlerinin nasıl ses çıkardıkları yanda verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır ?


CEVAP
D

12) Ses teknolojisinin gelişiminde yatan temel faktör ve sesin duyulmasını sağlayan özellik nedir ?


CEVAP
A

13) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?


CEVAP
C

14) Ses teknolojisinin en az kullanıldığı sektör aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
B

15) Sesin yayılma hızı aşağıdakilerin hangisinde daha hızlıdır ?


CEVAP
D