Kazanım Testleri

4. Sınıf Fen Bilimleri – Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (2019-2020)

4. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
TESTİN ADI:Aydınlatma ve Ses Teknolojileri
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Aydınlatma ve Ses Teknolojileri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi sesin yansımasının teknolojik uygulamalarına örnek verilmez ?


CEVAP
B

2) Ses yalıtımı ile istenen seslerin duyulması istenmeyen seslerin duyulmaması sağlanır. Buna göre verilenlerden hangisi ses yalıtımında kullanılan malzeme değildir ?


CEVAP
C

3) Hangisi doğal ışık kaynağıdır ?


CEVAP
B

4) Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır ?


CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi bir teknoloji ürünü değildir ?


CEVAP
C

6) Dünyamız için en büyük ve en önemli ışık kaynağı hangisidir ?


CEVAP
D

7) Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır ?


CEVAP
C

8)
1-Isı enerjisine dönüşebilir
2-Mekanik enerjiye dönüşebilir
3-Elektrik enerjisine dönüşebilir

Ses enerjisi ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur ?


CEVAP
A

9) Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır ?


CEVAP
C

10) Verilen ışık kaynaklarından hangisi diğerlerine göre farklıdır ?


CEVAP
D

11) Aşağıdaki bilim adamlarından hangisinin aydınlatma teknolojileri ile ilgili bir buluşu yoktur ?


CEVAP
A

12)
1- Ampul
2- Floresan
3- Meşale
4- Gaz lambası

Yukarıdaki aydınlatma araçlarından hangisi en teknolojiğidir ?


CEVAP
B

13) Ses ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır ?


CEVAP
D

14) Aşağıdakilerden hangisi günümüz aydınlatma teknolojilerine ait bir özellik değildir ?


CEVAP
D

15) Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarına aittirler ?


CEVAP
B