Kazanım Testleri

4. Sınıf Fen Bilimleri – Maddenin Özellikleri – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Maddenin Özellikleri
TESTİN ADI:Maddenin Özellikleri – 2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Maddenin Özellikleri – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
* Bir cismin değişmeyen madde miktarıdır.
* Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.

Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla hangi kavramlara aittir ?


CEVAP
C

2) Maddelerin kendilerinden daha soğuk ortamlara koyulması ile gerçekleşen olaya ne ad verilir ?


CEVAP
D

3)
1. Opak maddeler ışığı geçirir.
2. Mıknatıslar tüm maddeleri çeker.
3. Cam ve porselen kırılgandır.

yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri doğrudur ?


CEVAP
C

4)
( ) Gazların hacmi bulundukları ortamın hacmi kadardır.
( ) Maddeler doğada sadece katı halde bulunur.
( ) Sıvıların çevresine ısı vererek katı hale dönüşmesine donma denir.
( ) Maddelerin en düzenli hali gaz halidir.

Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?


CEVAP
C

5) Aşağıdakilerden hangisi sıvı ve katıların ortak özelliğidir ?


CEVAP
A

6)
1. Su dolu kaba daha fazla su koyulabilir.
2. Gaz dolu kaba daha fazla gaz koyulabilir.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi doğrudur ?


CEVAP
B

7) Hangileri suyla karıştığında çözelti meydana getirir ?


CEVAP
C

8) Değişmeyen madde miktarına ne denir ?


CEVAP
C

9)
1.Kütle
2.Hacim
3.Saydamlık

Yukarıdakilerin hangileri bütün maddeler için ortaktır ?


CEVAP
B

10) Aslı bardağın içindeki ayranın bardakla birlikte 250 g geldiğini ölçmüştür. Sadece bardağın kütlesini ölçüyor ve 75 g geldiğini buluyor. Buna göre ayranın kütlesi kaç g’ dır ?


CEVAP
A

11) Isınan ve ya soğuyan bir maddenin kütlesinde ne gibi bir değişik gözlemlenir ?


CEVAP
B

12) Aşağıdaki maddelerden hangisi işlenmiş maddedir ?


CEVAP
D

13) Aşağıdaki maddelerden hangisi, kullanım alanı düşünüldüğünde kullanışlı olacak biçimde tasarlanmıştır ?


CEVAP
A

14) Katı maddelerin su içinde görünmeyecek şekilde dağılmasına ne ad verilir ?


CEVAP
D

15) Kaynayan su bir süre sonra ______.

Boş bırakılan yere hangisi gelir ?


CEVAP
B