Kazanım Testleri

4. Sınıf Fen Bilimleri – Maddenin Özellikleri (2019-2020)

4. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Maddenin Özellikleri
TESTİN ADI:Maddenin Özellikleri
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Maddenin Özellikleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden maddelerden hangisi kırılgan özellik gösterir ?


CEVAP
D

2) Aşağıdakilerden hangisi madde değildir ?


CEVAP
B

3) Hangi haldeki maddeler bulunduğu kabın şeklini alır ?


CEVAP
A

4) Hangi maddelerin belirli bir şekli ve hacmi vardır ?


CEVAP
C

5) Sıvıların bulunduğu kabın şeklini almasının sebebi nedir ?


CEVAP
B

6) Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir ?


CEVAP
A

7) Sıvılar belirli bir şekle sahip değildirler. ________

Yukarıdaki cümlenin devamı ne olmalıdır ?


CEVAP
C

8) Aşağıdaki maddelerin hangisinin belirli bir şekli ve hacmi vardır ?


CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir bir özelliklerindendir ?


CEVAP
C

10) Aşağıdakilerden hangisinde maddenin hacmi ifade edilmiştir ?


CEVAP
D

11) Dereceli silindirde ölçülen 45 mL kum ile 15 mL su karıştırıldığında toplam hacim 58 mL oluyor. Buna göre kumun gerçek hacmi kaç mL ‘ dir ?


CEVAP
A

12) Sıcaklık ölçmeye yarayan alet hangisidir ?


CEVAP
B

13) Katının ısıtılıp sıvıya dönüşmesine ne denir ?


CEVAP
A

14) Aşağıdaki maddelerden hangisi ısıtıldığında konulduğu kabın şeklini almaz ?


CEVAP
B

15) Gazın direk sıvıya dönüşmesine ne denir ?


CEVAP
D