Kazanım Testleri

4. Sınıf Fen Bilimleri – Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Fen Bilimleri
TESTİN KONUSU:Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri
TESTİN ADI:Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri – 2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisine benzemektedir ?


CEVAP
D

2) Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şekliyle ilgili araştırmalar yapan bilim adamıdır ?


CEVAP
D

3) Aşağıdakilerden hangisi toprakta kirlilik yaratmaz ?


CEVAP
B

4) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlemlenebilen katmanlarının en dışında yer alır ?


CEVAP
A

5) Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde fosilleşme gerçekleşmez ?


CEVAP
A

6)
1- Kömür
2- Petrol
3- Odun
4- Doğal gaz


Yukarıdakilerden kaç tanesi fosilleşme sonucu oluşur ?


CEVAP
C

7)
1- Toprak
2- Maden
3- Tuz
4- Altın

Yukarıdakilerden hangisi ekonomik değeri olan minerallerdir ?


CEVAP
B

8)
1- Mikroskobik canlılar
2- Bitkiler
3- Hayvanlar
4- Canlı izleri

Yukarıda verilenlerden kaç tanesinin fosili oluşabilir ?


CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisi fosilleri inceleyen bilim dalıdır ?


CEVAP
C

10)
1- Çinko
2- Mermer
3- Altın
4- Gümüş

Yukarıdakilerden hangisi maden değildir ?


CEVAP
B

11) Aşağıda Güneş ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?


CEVAP
B

12) Madenler ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır ?


CEVAP
D

13) Canlıların Dünya üzerinde yaşadığı tabaka, dağlar, vadiler ve ovaların bulunduğu karasal bölgelere ne ad verilir ?


CEVAP
C

14)

Yukarıda verilen sonuca bakarak neden kutucuğuna hangisi yazılır ?


CEVAP
B

15)
1- Bir günlük zaman diliminden gece ve gündüz oluşur.
2- Dünya Güneş etrafındaki dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar.
3- Dünya’ nın kendi etrafında dolanmasıyla 1 gün oluşur.
4- Güneş sisteminde birçok gezegen vardır bunlardan yalnızca Dünya hareket eder.

Yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?


CEVAP
D