Kazanım Testleri

4. Sınıf Matematik – Doğal Sayılar -2 (2019-2020)

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Doğal Sayılar
TESTİN ADI:Doğal Sayılar -2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğal Sayılar -2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) ” 32.456 – 32.517 – 32.576 – 32.601 ” yandaki sayılarından hangisi 32.470 sayısına daha yakındır ?


CEVAP
A

2) En yakın yüzlüğe 6700 olarak yuvarlanabilen en büyük sayı kaçtır ?


CEVAP
C

3) 3768 sayısının birler basamağındaki rakamı 2 azaltıp binler basamağındaki rakamı 1 artırırsak yeni oluşan sayı ile eskisi arasındaki fark kaç olur ?


CEVAP
B

4) Birler bölüğünde 3 , binler bölüğünde 167 olan sayının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir ?


CEVAP
A

5) Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 12 den azdır ?


CEVAP
C

6) 420870 sayısının binler basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır ?


CEVAP
A

7) ( 2 × 10.000 ) + ( 6 × 100 ) + ( 5 × 1 ) yandaki çözümlenmiş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
C

8) 545.655 sayısının tekrar eden rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır ?


CEVAP
D

9) 42AB6 beş basamaklı doğal sayısında A ve B birbirinden farklı rakamlardır. A ve B’ nin basamak değerleri toplamının en fazla olabilmesi için A+B kaç olmalıdır ?


CEVAP
A

10) 2657 < 2663 < 2660 < 2665 yandaki küçükten büyüğe doğru sıralanan sayılardan hangi iki sayının yerini değiştirirsek sıralama doğru olur ?


CEVAP
C

11) ” 1, 3, 7, 8, 9, 4 ” sayıları kullanılarak oluşturulan en küçük 6 basamaklı sayı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
D

12)
* 6731 …. 6713
* 4671 …. 4687
* 1377 …. 1345

yukarıdaki noktalı yerlere ” < '' ve '' > ” sembollerden uygun olanları yerleştirdiğimizde hangi seçenek doğru olur ?


CEVAP
C

13) 249018 sayısının on binler basamağındaki rakamın sayı değeri kaçtır ?


CEVAP
D

14) ” 123.750 ” sayısının birler ve on binler basamağındaki rakamların çarpımı kaçtır ?


CEVAP
D

15) 2360 sayısının onlar basamağındaki rakamı 2 artırıp yüzler basamağındaki rakamı 2 azaltırsak yeni oluşan sayı ile eski sayı arasındaki fark kaçtır ?


CEVAP
A