Kazanım Testleri

4. Sınıf Matematik – Doğal Sayılar (2019-2020)

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Doğal Sayılar
TESTİN ADI:Doğal Sayılar
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğal Sayılar Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 32005 sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
B

2) Okunuşu ” Dört yüz elli altı bin dokuz yüz beş ” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
C

3) 2A4 5B8 Yandaki sayı altı basamaklı bir sayıdır. Buna göre A ve B basamağının adı nedir ?


CEVAP
B

4) 5A 54B yandaki sayı beş basamaklı bir sayıdır. A yerine 4, B yerine de 8 yazılırsa sayının okunuşu nasıl olur ?


CEVAP
C

5) 428570 sayısında bulunan 2 rakamının basamak değeri kaçtır ?


CEVAP
D

6) 5 – 7 – 8 – 2 – 4 yandaki rakamlarla yazılabilecek en küçük beş basamaklı doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
B

7) 1452, 1371, 1458, 1542 yandaki sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?


CEVAP
C

8) 280 371 doğal sayısını on binler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
D

9) Beş basamaklı bir doğal sayıda aşağıdaki basamaklardan hangisi bulunmaz ?


CEVAP
D

10) 36A 7A3 sayısı altı basamaklı bir doğal sayıdır. A yerine yazılacak rakamların basamak değeri 4040’tır. Buna göre A yerine gelecek rakam kaçtır ?


CEVAP
A

11) 5 on binlik + 6 binlik + 2 yüzlük + 1 birlik şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
A

12) 31765 sayısının basamak değeri en büyük olan rakamı hangisidir ?


CEVAP
C

13) ” 673.432 ” sayısının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır ?


CEVAP
D

14) Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi yanlış okunmuştur?


CEVAP
C

15) 324681 doğal sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır ?


CEVAP
C