Kazanım Testleri

4. Sınıf Matematik – Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi – 2 (2019-2020)

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Sayılarla Çıkarma İşlemi
TESTİN ADI:Sayılarla Çıkarma İşlemi – 2
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sayılarla Çıkarma İşlemi – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir çıkarma işleminde eksilen 553, çıkan 302 ise fark kaçtır ?


CEVAP
B

2) Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu 4 yüzlükten oluşmaktadır ?


CEVAP
D

3)

Yukarıdaki işlemde ABC yerine hangi sayı gelmelidir ?


CEVAP
B

4) 5 binlik, 2 yüzlük, 6 onluk ve 9 birliğin 4862 eksiği kaçtır ?


CEVAP
C

5) 4.276 – X = 2.389 işleminde X kaçtır ?


CEVAP
D

6) Bir çıkarma işleminde eksilen ile çıkanın toplamı 60, farkı ise 30’dur. Buna göre eksilen kaçtır ?


CEVAP
B

7) Atatürk doğduğunda 2 yaşında olan birisi öldüğünde kaç yaşındadır ?


CEVAP
D

8) Bir çıkarma işleminde eksilen sayı 150 artırılıp çıkan sayı 100 azaltılırsa yeni fark aşağıdakilerden hangisi olur ?


CEVAP
B

9) İki sayı arasındaki fark 345’ dir. Eksilenden 100, çıkandan 45 çıkarırsak fark ne olur ?


CEVAP
B

10) ” 3, 0, 7, 6 ” rakamlarından oluşan dört basamaklı en büyük sayı ile dört basamaklı en küçük sayı arasındaki fark kaçtır ?


CEVAP
D

11) Aşağıdaki sayılardan hangisi, 3.470 sayısının 1.420 eksiğidir ?


CEVAP
A

12) 4996 sayısını beş basamaklı en büyük çift sayıya tamamlayan sayı aşağıdakilerden hangisidir ?


CEVAP
A

13) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?


CEVAP
C

14) Yüzler basamağında 8 olan dört basamaklı en büyük sayı, binler basamağında 3 olan beş basamaklı en küçük sayıdan kaç eksiktir ?


CEVAP
B

15) ” 3, 9, 6, 1 ” rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayıların farkı kaçtır ?


CEVAP
C