Kazanım Testleri

4. Sınıf Matematik – Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (2019-2020)

4. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:4. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
TESTİN ADI:Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
SORU SAYISI:15
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
1. 3278 + 2769
2.4689 + 1358
3.5790 + 258
4.2284 + 3763

Yukarıdaki toplama işlemlerinden hangisi ve ya hangilerinin sonuçları aynıdır ?


CEVAP
C

2)
1. 325 + 455
2.196 + 238
3.202 + 302
4.285 + 155

yukarıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız ?


CEVAP
D

3) 1482 sayısının 4 binlik, 5 yüzlük, 3 onluk ve 8 birlik kadar fazlası kaçtır ?


CEVAP
A

4) Bir toplama işleminde toplananlardan bir tanesi 50 artırılıp diğeri de 20 azaltılırsa toplam nasıl değişir ?


CEVAP
B

5) Bir toplama işleminde 1. toplanan 1456, 2. toplanan ise 1. toplanandan 450 eksiktir. Buna göre toplam kaçtır ?


CEVAP
C

6) 6A9 ve A45 sayılarında ” A ” yerine en büyük çift sayı yazılıp sayılar toplanırsa sonuç kaç olur ?


CEVAP
A

7) Birbirinden farklı dört basamaklı üç doğal sayının toplamı 6432′ dir. Buna göre toplanan sayılardan en büyüğü en fazla kaç olur ?


CEVAP
C

8) Bir toplama işleminde 1. toplanan 7823, 2. toplanan ise 3496′ dır. Buna göre toplam kaçtır ?


CEVAP
A

9) ” 34, 56, 67, 32, 45, 76, 21 ” yandaki doğal sayılardan tek olanların toplamı kaçtır ?


CEVAP
D

10) 1479 sayısının, 5 binlik, 3 yüzlük ve 6 birlik fazlası kaçtır ?


CEVAP
C

11) 7632 sayısının 4367 fazlası kaçtır ?


CEVAP
A

12) İki toplananlı bir toplama işleminde 1. toplanan 345, 2. toplanan 1. toplanandan 550 fazladır. Buna göre toplam kaçtır ?


CEVAP
C

13) x > 55 + 12 eşitsizliğini doğrulayan en küçük ” x ” doğal sayısı kaçtır ?


CEVAP
D

14) A < 1345 + 550 eşitsizliğini doğrulayan en büyük " A " doğal sayısının 155 fazlası kaçtır ?


CEVAP
B

15) 3 basamaklı en küçük doğal sayı ile 4 basamaklı en büyük çift doğal sayının toplamı kaçtır ?


CEVAP
C